Menu
Laboratoře

Komplement laboratoří

Komplement laboratoří ÚHKT je tvořen jednotlivými laboratořemi příslušnými do klinického, transfuziologického a výzkumného úseku.

Motto: Spojením laboratorní a klinické hematologie, transfuzního lékařství a výzkumných laboratoří poskytovat nemocným vysoce specializovanou diagnostickou péči v oblasti hematologických a hematoonkologických onemocnění. 

Komplement laboratoří ÚHKT je celek, který vznikl spojením laboratoří klinického, transfuziologického a výzkumného úseku.

Hlavním úkolem Komplementu laboratoří í ÚHKT je zajistit kvalitu a dostupnost výsledků laboratorních vyšetření, poskytovat konzultační a školící služby a spolupracovat na výzkumných projektech v rámci ÚHKT.

Hematologie jako medicínský obor je v novém tisíciletí oborem s revolučními objevy v léčebné, a i diagnostické péči. Znakem našeho profesionálního přístupu je okamžitá reakce na nové trendy a na zveřejněné vědecké poznatky. Komplement laboratoří ÚHKT se tímto přístupem řídí ve všech oblastech své činnosti. Naším cílem je poskytovat služby v nejlepší možné kvalitě tak, aby byla zajištěna plná spokojenost našich lékařů a pacientů. Usilujeme o kvalitu, komplexnost a dostupnost laboratorních služeb pro všechny pacienty.

Komplement laboratoří ÚHKT má zavedený systém managementu požadavků normy ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost; je akreditován ČIA od roku 2009. Nastavený systém kvality vytvořené organizační struktury Komplementu laboratoří ÚHKT zahrnuje postupy, procesy a zdroje potřebné pro řízení kvality laboratorní činnosti ve smyslu normy ČSN EN ISO 15189, a definuje úkoly, kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků Komplementu laboratoří ÚHKT.

Rozsah služeb Komplementu laboratoří ÚHKT

Komplement laboratoří ÚHKT provádí vysoce specializovaná laboratorní vyšetření. Kvalita výsledků laboratorních vyšetření je zajištěna dostatečným personálním obsazením laboratoře a dále i uplatněním nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření.  V souladu s vývojem vědy a techniky a s potřebami klientů se průběžně aktualizuje rozsah vyšetření. Některé laboratoře pracují jako Národní referenční laboratoře; přípravou vzorků se podílí na externím hodnocení kvality v rámci České republiky. Za úroveň služeb je vždy odpovědný vedoucí laboratoře. 

V rámci jednotlivých laboratoří je celoročně uskutečňována výuka středoškolských a vysokoškoškolských zdravotníků jako příprava na atestaci v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba a Klinická genetika; na laboratorní práci se též připravují lékaři v rámci atestace v oboru Hematologie a transfuzní lékařství. Dále je výuka zaměřena na doktorandské studium.

Služby Komplementu laboratoří ÚHKT, které zahrnují interpretace výsledků a poradenské služby, jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby pacientů a klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty. Pro klienty je celkový rozsah nabízených laboratorních vyšetření a poskytovaných služeb uveden v Laboratorní příručce každého pracoviště.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete