Menu
ÚHKT

Biobanka ÚHKT Praha

Biobanka ÚHKT Praha je výzkumná infrastruktura, která uchovává vzácné vzorky od pacientů s postiženou krvetvorbou a vzorky zdravých jedinců. Biobanka ÚHKT Praha se skládá z pracoviště Centrální příjem a zpracování vzorků pro biobanking a pracoviště s robotizovanými systémy pro uchování vzorků. Vzorky jsou zpracovány v Centrálním příjmu a zpracování vzorků pro biobanking podle definovaného typu materiálu pro danou diagnózu. Uchované vzorky slouží pro plánované a budoucí projekty interních a externích žadatelů po řádném schválení Odbornou radou Biobanky ÚHKT Praha. Pracoviště biobanky je vybaveno robotickými systémy ASKION C-line® Hermetic Storage na uskladnění kryokonzervovaných vzorků v parách kapalného dusíků a programovatelným zmrazovačem ASKION C-line® Work bench.

Biobanka ÚHKT Praha je součástí českého národního uzlu biobank BBMRI.cz (National Research Infrastructure of Biobanks and Biomolecular Resources; https://www.bbmri.cz/), která je navázána na konsorcium evropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (https://www.bbmri-eric.eu/).

Biobanka ÚHKT Praha nabízí své vzorky a související data pro výzkumné účely prostřednictvím katalogu BBMRI Directory. K vyjednávání o vybraných vzorcích pak dochází v nástroji BBMRI Negotiator nebo lze oslovit biobanku přímo.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Dárci krve
+420 221 977 209
Mail:darce@uhkt.cz

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226
+420 775 051 822

JIP
+420 221 977 294
+420 778 975 022

Transplantační jednotka
+420 221 977 229
+420 775 051 944

Denní stacionář
+420 775 049 259

Aferetické oddělení
+420 775 049 051

Transfuzní oddělení
+420 775 048 941

Ústředna
Tel:+420 221 977 111
Fax:+420 224 913 728
Mail:info@uhkt.cz

Telefonní seznam ÚHKT


Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete