Menu
Laboratoře

Laboratoř prevence virových nákaz

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Laboratoř prevence virových nákaz rutinně v denním provozu provádí detekci markerů infekcí přenosných krví, které se povinně vyšetřují u transfuzních přípravků. Pro dárce krve a krevních složek jsou podle vyhlášky č. 143/2008 Sb. závazná aktuálně tato vyšetření:

  • povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg),
  • protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV),
  • korového p24 antigenu viru HIV a protilátek proti viru HIV-1/HIV-2 (HIV Ag-Ab),
  • protilátek proti původci syfilis bakterii Treponema pallidum (anti-TP).

V LPVN se dále vyšetřují krevní vzorky pacientů a zdravotníků dodané z ambulantní a lůžkové části Klinického úseku ÚHKT, eventuálně také z externích pracovišť.

Na požádání laboratoř provádí i vyšetření dalších markerů infekce virem hepatitidy B (protilátky proti povrchovému antigenu (anti-HBs), protilátky proti korovému antigenu (anti-HBc), protilátky proti e antigenu HBV (anti-HBe), e antigen HBV (HBeAg)) nebo detekci IgG protilátek proti lidskému cytomegaloviru (anti-CMV).

Detekce všech zmíněných markerů se provádí metodou chemiluminiscenční imunoanalýzy na mikročásticích (CMIA) pomocí automatického imunochemického analyzátoru Abbott Architect i2000SR.

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.  

Seznam zaměstnanců


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete