Menu
Laboratoře

Vyšetření fúzního genu BCR-ABL1

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek 2023/2024

MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR::ABL1

MPZ je organizováno každoročně. Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 3 vzorky buněčných lyzátů nebo cDNA.

Hodnocená kritéria jsou:

  • určení pozitivity/negativity vzorku
  • určení typu přestavby  

Výsledky zaslané laboratořemi jsou porovnané s výsledky organizátora a v případě úspěšného absolvování MPZ obdrží laboratoře certifikáty.

 

Letošní kolo MPZ je plánované na 4. čtvrtletí roku 2023. Koncem listopadu budou laboratořím rozeslány vzorky pro analýzu, do poloviny prosince zašlou laboratoře výsledky organizátorovi a začátkem následujícího roku budou analýzy vyhodnoceny a následně laboratořím zaslány certifikáty.

 

Garant: Mgr. Hana Žižková, Ph.D., NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT, U Nemocnice 1 (Hana.Zizkova@uhkt.cz, tel. 221 977 221)

 

MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR::ABL1

 

  1. Testování ředící řady vzorků v rozsahu hladiny transkriptů BCR::ABL1 s přestavbou major 0,01-10 % IS a validace/revalidace přepočtového koeficientu (CF)

Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 4 vzorky buněčných lyzátů v duplikátech s hladinou BCR::ABL řádově 10 %, 1 %, 0,1 %, 0,01 % IS.

Hodnocená kritéria jsou:

  • linearita měření v celém rozsahu kvantifikace (10 % - 0,01 % IS)
  • citlivost detekce 0,01 % BCR-ABL1
  • dostatečný počet kopií kontrolního genu

Při splnění vstupních kritérií je možné v případě zájmu provést validaci přepočtového koeficientu (CF)

 

  1. Testování vzorků s hladinou BCR::ABL1 transkriptů s přestavbou major odpovídající hluboké molekulární odpovědi (MR4,0; MR4,5; MR5,0)

 

 

MPZ se koná 1x za 2 roky.

MPZ Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR::ABL1 je plánované na 3. čtvrtletí 2023. Podrobné informace budou zaslány laboratořím v květnu roku 2023.

 

Garant: Mgr. Václava Polívková, Ph.D., NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT, U Nemocnice 1 (Vendula.Polivkova@uhkt.cz, tel. 221 977 181)

 

MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR::ABL1

MPZ se koná 1x za 2 roky. Přihlášeným laboratořím je zasláno 6 vzorků buněčných lyzátů. Hodnocená kritéria jsou:

  • určení typu mutace ve vzorku
  • určení procentuálního zastoupení mutovaného klonu ve vzorku

 

MPZ Detekce mutací v kinázové doméně je plánované na 3. čtvrtletí 2024. Podrobné informace budou zaslány laboratořím začátkem roku 2024.

 

Garant: Mgr. Václava Polívková, Ph.D., NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT, U Nemocnice 1 (Vendula.Polivkova@uhkt.cz, tel. 221 977 181)

 

 

Plán MPZ pro rok 2023/2024:

 

MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR::ABL1 – 3. čtvrtletí 2023

MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR::ABL1   - 4. čtvrtletí 2023

MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR::ABL1 – 3. čtvrtletí 2024

MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR::ABL1   - 4. čtvrtletí 2024


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete