Menu
Laboratoře

Vyšetření fúzního genu BCR-ABL

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek 2019

MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR-ABL1

MPZ je organizováno každoročně. Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 3 vzorky buněčných lyzátů nebo cDNA.

Hodnocená kritéria jsou:

 • určení pozitivity/negativity vzorku
 • určení typu přestavby  

Výsledky zaslané laboratořemi jsou porovnané s výsledky organizátora a v případě úspěšného absolvování MPZ obdrží laboratoře certifikáty.

Letošní kolo MPZ je plánované na 4. čtvrtletí roku 2019. Koncem listopadu budou laboratořím rozeslány vzorky pro analýzu, do poloviny prosince zašlou laboratoře výsledky organizátorovi a do konce roku budou analýzy vyhodnoceny a následně laboratořím zaslány certifikáty.

Garant: Mgr. Hana Žižková, Ph.D., NRL pro DNA diagnostiku (Hana.Zizkova@uhkt.cz, tel.: 221 977 221)

MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL1

MPZ se koná 1x za 2 roky. Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 4 vzorky buněčných lyzátů v duplikátech s hladinou BCR-ABL1 řádově 10 %, 1 %, 0,1 %, 0,01 % IS.

Hodnocená kritéria jsou:

 • linearita měření v celém rozsahu kvantifikace (10 % - 0,01 % IS)
 • citlivost detekce 0,01 % BCR-ABL1
 • dostatečný počet kopií kontrolního genu
 • orientační přepočtový koeficient do trojnásobku hodnot referenční laboratoře

MPZ Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL1 je plánované na 2. čtvrtletí 2019.

Garant: Mgr. Václava Polívková, NRL pro DNA diagnostiku (Vendula.Polivkova@uhkt.cz, tel.: 221 977 181)

MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL1

MPZ se koná 1x za 2 roky. Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 4 vzorky buněčných lyzátů. Hodnocená kritéria jsou:

 • určení typu mutace ve vzorku
 • určení procentuálního zastoupení mutovaného klonu ve vzorku

MPZ Detekce mutací v kinázové doméně je plánované na 1. čtvrtletí 2020.

Garant: Mgr. Václava Polívková, NRL pro DNA diagnostiku (Vendula.Polivkova@uhkt.cz, tel.: 221 977 181)

Plán MPZ pro rok 2020/21:

 • MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR-ABL1 – 4. čtvrtletí 2020
 • MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL1 – 2. čtvrtletí 2021
 • MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL1 – 1. čtvrtletí 2022

 


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete