Menu
ÚHKT

Co léčíme v ÚHKT (seznam diagnóz)

Na ÚHKT se zabýváme terapií dospělých pacientů primárně těchto diagnóz:

 • Akutní myeloidní leukemie

(ve stádiu primozáchytu i relapsu pre-i potranplantačního)

 • Akutní lymfoblastická leukemie

(ve stádiu primozáchytu i relapsu pre-i potranplantačního)

 • Akutní promyelocytární leukemie

(ve stádiu primozáchytu i relapsu)

 • Myelodysplastické syndromy (všech typů)
 • Chronická myeloidní leukemie (ve všech fázích onemocnění)
 • Chronická lymfatická leukemie
 • Myeloproliferativní choroby Ph-negativní

(polycytemia vera, primární myelofibroza, esenciální trombocytémie)

 • Myelodysplasticko/myeloproliferativní onemocnění

(například chronická myelomonocytární leukemie)

 • Choroby eosinofilní a mastocytární buňky

(například hypereosinofilní syndrom; systémová mastocytóza)

 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
 • Vrozené a získané trombotické stavy
 • Vrozené a získané krvácivé stavy

(mimo jiné Hemofilie A, Hemofilie B, von Willebrandova choroba, deficity ostatních koagulačních faktorů)

 • Hemolytické anémie vrozené a získané
 • Paroxysmální noční hemoglobinurie
 • Vzácné poruchy tvorby červených krvinek (thalasemie, hemoglobinopatie a jiné)
 • Syndromy selhání kostní dřeně
 • Aplastické anémie
 • Reakce štěpu proti hostiteli (GvHD)
 • Infekční komplikace hematologické léčby
  • Invazivní mykosy
  • CMV reaktivace
  • Febrilní neutropenie
 • Sepse

Specializované léčebné metody prováděné na ÚHKT:

 • Alogenní transplantace krvetvorby
 • Léčba CAR-T buňkami (akutní lymfoblastová leukémie, nehodgkinské lymfomy)
 • Extrakorporální fotoferéza, plasmaferéza, imunoadsorpce

Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete