Menu
Pro zdravotníky

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelský personál poskytuje základní i specializovanou péči pacientům a dárcům krve a krevních složek.

Řídí se přitom jasně definovanými standardy, které jsou v souladu s moderním pojetím této péče v Evropě i ve světě.

Naším cílem je, aby pacienti trávili v ústavu jen dobu nezbytně nutnou. Vycházíme proto maximálně vstříc jejich potřebám. K dispozici přitom máme: 
 

  • Oddělení fyzioterapie
    Jeho cílem je udržení nebo zlepšení celkového fyzického stavu k návratu do normálního života s minimálním pracovním omezením. Řešení akutních stavů a následků léčby vzniklých v průběhu hospitalizace. Prostředky rehabilitační léčby indikované u těchto pacientů jsou především respirační fyzioterapie, manuální medicína, léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního deficitu.
  • Oddělení nutriční terapie
    Nutriční terapie v hematoonkologické péči je velmi důležitou součástí podpůrné péče. Při dobrém nutričním stavu se snižuje riziko vzniku komplikací.
  • Zdravotně sociální služby
  • Služby nemocniční kaplanky

 

Ošetřovatelský tým se rovněž spolupodílí na standardní i transplantační hematologické péči na všech klinických odděleních ÚHKT:


Odborná činnost nelékařského zdravotnického personálu

Profesní rozvoj ošetřovatelského personálu probíhá v návaznosti na potřeby pacientů léčených v ambulantní i lůžkové části ÚHKT.  Studium sester je dále podporováno organizací ÚHKT ve specializačních vzdělávacích programech a také na půdě univerzitní. Sestry jsou do specializačního vzdělávání zařazovány průběžně s ohledem na provozní možnosti pracovišť. Účast na krátkodobých vzdělávacích a odborných akcích je pracovníkům umožňována v závislosti na organizačních a finančních možnostech. Při zařazování jednotlivých pracovníků je vždy zohledněna účast na vzdělávacích aktivitách v předchozím kalendářním roce. V průběhu roku pořádá ošetřovatelský úsek vlastní odborné semináře a další vzdělávací akce.
 

Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete