Menu
Laboratoře

Personální zdroje Komplementu laboratoří ÚHKT

Komplement laboratoří ÚHKT má vypracovánu personální politiku k zajištění dostatečného počtu kvalifikovaného personálu. Vedení vypracovalo a používá dokumentované postupy pro řízení lidských zdrojů.

Každá pracovní pozice má v organizační struktuře vymezeno své místo a o každém pracovníkovi jsou vedeny potřebné záznamy dle lokálních i legislativních předpisů.

Pracovníci Komplementu laboratoří mají schválené a pravidelně hodnocené odborné kompetence.  K zajištění profesního růstu a prohloubení odborných znalostí mají pracovníci možnost pravidelně se účastnit národních a mezinárodních vzdělávacích akcí. Systém zvyšování odborné úrovně pracovníků je založen na požadavcích vyplývajících z právních předpisů a požadavcích Komplementu laboratoří ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete