Menu
Laboratoře

Kurzy

Specializované výcvikové kurzy  a edukační semináře pro ostatní pracoviště v ČR.

O efektivitě nastavených laboratorních procesů svědčí i to, že ÚHKT je akreditovaným pracovištěm pro výuku systému managementu kvality v klinických laboratořích a současně školicím střediskem manažerů, metrologů a auditorů managementu kvality.

Zajištění systému kvality v klinických laboratořích s praktickou částí

Kurz je koncipován především jako interaktivní s velkým důrazem na praktické ukázky a úkoly simulující současné prostředí různých typů klinických laboratoří. 

Praktická část je realizována formou odborné stáže na vybraných pracovištích podle zájmu a zaměření účastníků.

Metrologie v klinických laboratořích s praktickou částí

Kurz je určen k proškolení a dalšímu vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti metrologie v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013

Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Kurz je zaměřen především na splnění kritérií normy v souladu s a aktuálními požadavky ČIA v této oblasti.

Interní auditor v klinických laboratořích s praktickou částí

Kurz je určen k proškolení a dalšímu vzdělávání zdravotnických pracovníků a pozici Interního auditora v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost a ČSN EN ISO 19011.

Kurz je zaměřen především na splnění kritérií normy v souladu s a aktuálními požadavky ČIA v této oblasti.

Řízení dokumentů a záznamů v klinické laboratoři s praktickou částí

Výcvikový kurz Řízení dokumentů a záznamů v klinické laboratoři s praktickou částí je koncipován jako kurz sloužící k vyškolení dostatečného množství pracovníků způsobilých zavádět a udržovat systém řízení dokumentů a záznamů v klinických laboratořích v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost.

Stáže v oblasti managementu kvality

 


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete