Menu
Laboratoře

Oddělení imunohematologie

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Práce oddělení je rozdělena do dvou částí:

  • rutinní část – imunohematologické oddělení s lokální působností
  • specializovaná část s národní a mezinárodní působností – NRL pro imunohematologii

Na Oddělení imunohematologie se provádí základní imunohematologické vyšetření dárců krve místního transfuzního oddělení. 

Je zajišťováno běžné předtransfuzní vyšetření pro pacienty klinického oddělení ÚHKT, eventuálně pro pacienty dětské hematologie ve FN Motol.

U pacientů s vytvořenými protilátkami je zjišťována jejich specifita, provádí se typizace erytrocytů, eventuálně trombocytů pro zajištění optimálního krevního přípravku pro tyto senzibilizované jedince.

Je sledován chimerismus erytrocytů po transplantaci kostní dřeně, zejména s ohledem na včasné zachycení změny krevní skupiny příjemce na krevní skupinu dárce – opět pro zajištění správného krevního přípravku pro tyto pacienty.

Na oddělení jsou také detekovány, případně specifikovány trombocytární a leukocytární protilátky u nemocných, u kterých se hledá příčina nízkého počtu těchto elementů.

V rámci prevence TRALI se provádí screening HLA protilátek u dárců krve TÚ ÚHKT. Dále se provádějí serologické testy detekce protilátky asociované s HIT II. typu (anti-heparin/PF4).

NRL pro imunohematologii provádí nejnáročnější imunohematologická vyšetření při řešení složitých případů protilátek a antigenů, zasílaných do laboratoře z celé ČR i SR a podílí se na přípravě a supervizi cyklů externí kontroly kvality.

Oddělení imunohematologie je zapojeno do výzkumných projektů (Výzkumný záměr ÚHKT). Jeho zaměstnanci se také podílejí na pregraduální výuce v oboru imunohematologie (v rámci ÚKEH) i postgraduální (ILF, NCONZO) a zároveň si zvyšují vlastní kvalifikaci účastí na školících akcích.

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.  

Seznam zaměstnanců


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete