Menu
Pro zdravotníky

Klinické studie

Někteří nemocní jsou v ÚHKT léčeni v rámci klinických studií. Ne zřídka představují použité inovativní léčebné přípravky pro pacienta jedinou léčebnou možnost, kterou lze nemocnému nabídnout. Pro zařazení do klinického hodnocení je nutné, aby byly splněny všechny podmínky pro zařazení, tzv. vstupní kritéria. Nemocní jsou před vstupem do klinického hodnocení podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem. Účast v klinických studiích je dobrovolná a zahájení je vázáno na podpis informovaného souhlasu nemocného. Dozor nad klinickým hodnocením probíhá přísně jak ze strany zadavatele studie, tak dalších kontrolních orgánů (Lokální Etická komise, Multicentrická Etická komise, SÚKL).

V současné době probíhá na klinickém oddělení několik desítek klinických studií. Studie jsou zaměřeny především na onemocnění, jejichž léčba představuje stěžejní léčebné programy ÚHKT:

• Myelodysplastický syndrom
• Chronická myeloidní leukémie
• Akutní myeloidní leukémie
• Akutní lymfoblastická leukémie
• Transplantace krvetvorných buněk
• Idiopatická trombocytopenická purpura

 

 

Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete