Menu
Laboratoře

Laboratoř průtokové cytometrie

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Laboratoř průtokové cytometrie je laboratoř s rutinní/diagnostickou, výzkumnou a výukovou činností. Je zaměřená na vyšetření imunofenotypových markerů potřebných k diagnostice a ke sledování maligních onemocnění krvetvorby (akutní a chronické leukémie, lymfoproliferativní a myeloproliferativní onemocnění, myelodysplastická neoplázie, mnohočetný myelom). Dále jsou prováděna vyšetření na stanovení paroxysmální noční hemoglobinurie, vrozených poruch krevních destiček, či na vyšetření korpuskulárních anémií. 

Součástí laboratorního vybavení pracoviště jsou průtokový cytometr BD FACSCanto II, CE-IVD (3 lasery/9 fluorescencí), průtokový cytometr Omnicyt, CE-IVD (3 lasery/11 fluorescencí), průtokový cytometr Omnicyt, CE-IVD (4 lasery/14 fluorescencí) a průtokový cytometr/třídič buněk BD FACSAria III (3 lasery/10 fluorescencí).

Laboratorní postupy jsou zavedeny v souladu s doporučeními European Leukemia Net (ELN), International Clinical Cytometry Society (ICCS), European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) a validovány v souladu s direktivou EU 2017/746 pro CE IVDR.

Laboratoř se zúčastňuje národních (SEKK: IF, CD34+), mezinárodních (UK NEQAS: AML-MRD, ALL-MRD, MM-MRD, CLL-MRD, PNH, CSF, fenotypizace, diagnostika) cyklů externí kontroly kvality a je organizátorem programu mezilaboratorního porovnání (MLP) pro Českou a Slovenskou republiku a mezinárodního programu externí kontroly kvality v rámci Evropské společnosti pro klinickou buněčnou analýzu (ESCCA). Dále se laboratoř se podílí na řešení řady ústavních grantových projektů a zajišťuje postgraduální výuku středoškolských a vysoko-školských zdravotníků. 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.

Publikační činnost


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete