Menu
Laboratoře

Indikátory kvality

Komplement má zavedené indikátory kvality pro soustavné sledování a hodnocení podílu laboratoře na péči o pacienta. Vyhodnocením těchto ukazatelů mohou být zjištěny příležitosti ke zlepšení. Pomocí Indikátorů kvality se sleduje výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků nastavených v Komplementu laboratoří.

Přezkoumávání systému managementu kvality se provádí především ve vztahu k strategii ÚHKT, Komplementu laboratoří a k novým cílům, vyplývajícím z měnících se okolností. Potřeba modifikovat systém kvality může vyplynout ze změn, ke kterým došlo nebo může dojít v blízké budoucnosti v Komplementu laboratoří ÚHKT, v personálním obsazení, ve vybavení zařízením, ve změně požadavků lékařů, pacientů, zdravotních pojišťoven, orgánů státní správy, atd.

Přezkoumávání QMS je jedním z periodicky a plánovaně prováděných prvků z oblasti preventivních činností.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete