Menu
ÚHKT

GDPR

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.
Přečtěte si, jak je zpracováváme.

 

Správcem vašich osobních údajů je Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 000 23 736, se sídlem U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2 (v následujícím textu také jen jako „organizace“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by vám cokoli nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2,
  • e-mailem na e-mailové adrese info@uhkt.cz,
  • telefonicky na infolince 221 977 217,
  • prostřednictvím datové schránky ID xa6n85c.

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Mgr. Jan Mecl, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2,
  • e-mailem na e-mailové adrese poverenec@uhkt.cz,
  • telefonicky na infolince 737 231 544.

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách www.uoou.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů: