Menu
ÚHKT

Galerie ředitelů

MUDr. Josef Kidery, CSc.

(1952-1957)

První ředitel ÚHKT, významný transfuziolog a spoluzakladatel České hematologické společnosti. Za jeho vedení byla v ÚHKT v popředí problematika náhradních krevních roztoků, začala se rozvíjet imunohematologie. ÚHKT se stal centrem při budování transfúzní služby, vzniklo klinické oddělení a výzkumnou aktivitou v oblasti koagulace, anémií a krevních malignit. ÚHKT se stal sídlem oborové Subkatedry pro hematologii a transfuzní službu. Během jeho působení byla vybudována vědecká knihovna a bylo zahájeno vydávání referátového časopisu Excerpta Haematologica.

Prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, DrSc.

(1957-1976)

Byl respektovaným internistou-hepatologem, zabýval se laboratorní komplementací klinických oborů. Byl spoluzakladatelem klinické biochemie a centrálních biochemických laboratoří, pracoval na frakcionaci krevní plazmy a vypracoval metodu na získávání gamaglobulinové frakce. Za jeho vedení došlo ke vzniku laboratoří, které se zabývaly biochemií krevních komponent a koagulační problematikou.

MUDr. Eduard Dobrý, CSc.

(1976-1984)

Věnoval se rozvoji transfúzní služby u nás. Navázal na tradici výzkumu a vývoje transfúzních přípravků a podporoval rozvoj experimentálního sektoru ÚHKT, který se touto problematikou zabýval. Založil banku vzácných krevních skupin. Pokračovala dostavba ÚHKT včetně stavebních úprav, podařilo se zařadit transfuziologii do pregraduální i postgraduální výchovy lékařů.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.  

(1984-1990)

Jako cytolog se zabýval cytochemií a ultrastrukturou krevních buněk ve vztahu k jejich fyziologii a patologii u různých stavů krvetvorby včetně maligních krevních chorob. Za jeho vedení došlo na ÚHKT k prosazení programu transplantace kostní dřeně a krvetvorných buněk, byl rozpracován program hlubokého zmrazování krevních buněk se vznikem kryobanky, v rámci transfúzního úseku vznikla aferetická jednotka. Je nositelem mnoha prestižních ocenění např. Státní ceny Československé republiky, Vědecké ceny MZ, Purkyňova medaile, Medaile Wilhelma Benharda a mnoha dalších.

Prof. MUDr. Jan Neuwirt, DrSc.

(1990-1993)

Byl vynikajícím představitelem experimentální a patologické fyziologie se zaměřením na hematologii. Proslavil se zejména studiemi metabolismu železa v buňkách červené krevní řady. Za jeho působení vzniklo oddělení cytogenetiky a virologie. Významně se podílel na vzniku grantové agentury Ministerstvo zdravotnictví.

MUDr. Antonín Hradílek, CSc.

(1994—1996)

Byl pokračovatelem a úzkým spolupracovníkem prof. Neuwirta. Zabýval se erytropoézou a metabolizmem v červených krvinkách. Dovršil vybudování laboratoře tkáňových kultur pro modelování fyziologických a patologických procesů v krevních buňkách. S jeho pomocí byla dokončena výstavba laboratoří zabývajících se virologií ve vztahu k maligním chorobám.

MUDr. RNDr. Petr Jarolím, DrSc.

(1996-2002)

Byl pokračovatelem tradice fyziologů a laboratorních hematologů s orientací na klinickou hematologii ze školy profesora Neuwirta. Zabýval se molekulární hematologií červených krvinek v úzké návaznosti na kliniku a transfuziologii. Popsal molekulární podstatu celé řady dědičných anémií a antigenů krevních skupin. Za jeho působení proběhla přestavba klinického oddělení.

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

(2002-2007)

Je uznávaným internistou se zaměřením na onkologii a hematologii. Za rok 2012 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za průkopnictví v zavádění chemoterapie zhoubných nádorů do klinické praxe, její vysvětlování moderními poznatky molekulární biologie a založení této disciplíny v Československu. Za jeho působení byly na ÚHKT vybudovány nové prostory ambulance. Dále byla rekultivována zahrada ústavu s tím, aby pacienti měli možnost pobývat v hezkém prostředí.

Prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

(2007-2009)

Zabýval se strukturou a funkcí bílkovin hemokoagulace včetně moderních metodických přístupů. Se svými spolupracovníky se proslavil zejména studiem fibrinogenu. Byl editorem časopisu Thrombosis Research. Kladl velký důraz na vědeckou aktivitu ústavu včetně jeho začlenění do vědeckovýzkumných programů.

Prof. MUDr. Trněný, CSc.

(2009-2013)

Uznávaný internista a hematolog, úzce spolupracoval s diagnostickými a laboratorními komplementárními i teoretickými lékařskými obory. Je jedním ze zakladatelů Kooperativní lymfomové skupiny, kterou vede. Podporoval programy výzkumu krevních malignit a snažil se úspěšně vytvořit předpoklady k jejich přesnější diagnostice a dokonalejší terapii, včetně diagnosticky zaměřených laboratoří. Za jeho působení došlo k rozvoji transfuziologického úseku včetně aferetických jednotek a tkáňové kryobanky. ÚHKT prošel reakreditací JCI.

 


Přílohy:

  • Sborník výroční konference ÚHKT, 10 let, 1962 (stáhnout pdf)