Menu
Vzdělávání

Stáže v ÚHKT

Postup při organizování odborných stáží v ÚHKT

1. Žádost o poskytnutí odborné stáže se posílá oddělení vzdělávání ÚHKT – emailem nebo poštou.

2. Referentka vzdělávání se spojí s přednostou/vedoucím příslušného úseku/oddělení (nebo jeho zástupcem), na kterém bude stáž realizována a upřesní, zda je stáž v požadovaném termínu na daném úseku/oddělení možná a domluví se na jménu školitele.

3. Následně zašle žadateli žádost o poskytnutí odborné stáže. Žadatel ji vyplní a zašle (nebo osobně doručí) na oddělení vzdělávání.

4. Referentka vzdělávání připraví smlouvu dle předem schváleného vzoru (event. ve spolupráci s právníkem ÚHKT), u cizinců vždy ve spolupráci s právníkem ÚHKT:

- Dvojstranná (příloha č. 2),

- Trojstranná smlouva (příloha č. 3)

- Vybere, o jaký typ stáže se jedná, v případě specializační stáže uvede obor a doplní program, který je přílohou. Na základě počtu dní stáže vypočítá částku za stáž a odešle žadateli.

 5. Žadatel smlouvu zkontroluje, zajistí její podepsání, orazítkování, odbornou stáž uhradí a odešle zpět na oddělení vzdělávání.

6. Referentka vzdělávání zkontroluje náležitosti smlouvy a předá ji do sekretariátu ředitele k podpisu. Podepsanou odesílá zpět žadateli.

7. V den zahájení odborné stáže se žadatel dostaví v 8,00 hod. na oddělení vzdělávání, kde obdrží vstupní informace, bude proškolen o obecné BOZP a PO, obdrží jmenovku, klíče od šatny a je představen hlavnímu školiteli a je mu detailně určen plán odborné stáže.

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení odborné stáže. Stáž může být realizována pouze po podpisu smlouvy ředitelem ÚHKT nebo jeho pověřeným zástupcem a po úhradě částky za stáž a dalších podmínek uvedených ve smlouvě.

Žádost o stáž v ÚHKT.


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (291), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete