Menu
Vzdělávání

Stáže v ÚHKT

Postup pro žadatele o stáž:

1. Žadatel si dohodne termín s vedoucím oddělení, na kterém chce stáž vykonávat. V případě stáží na více odděleních (v rámci specializačního vzdělávání pro VŠ lékaře či jiné odborné pracovníky) je termín domlouván s referentkou vzdělávání.)

2. Je-li žadatel samoplátce, je povinen uzavřít si na dobu stáže pojištění odpovědnosti za škody a potvrzení / uzavřenou smlouvu zaslat na oddělení vzdělávání.

3. Žadatel odešle vyplněnou Žádost o umožnění stáže v ÚHKT na přednostu ÚV & do kopie přiřadí sekretariát ÚV (cyril.salek@uhkt.cz a marta.bendova@uhkt.cz) a to nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže. V případě dotazů volejte 221 977 206. 

Poznámka k žádosti: Statutárním zástupcem je zpravidla ředitel zdravotnického zařízení, v akciové společnosti člen(ové) představenstva a ve společnosti s ručením omezeným jednatel. Může jím být ale i osoba k tomuto úkonu pověřená. Pokud smlouvu podepisuje pověřená osoba, musí Váš zaměstnavatel ke smlouvě doložit pověření této osoby. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost skutečností uvedených v žádosti.

4. Referentka vzdělávání se spojí s přednostou/vedoucím příslušného úseku/oddělení (nebo jeho zástupcem), na kterém bude stáž realizována, a ověří, zda je stáž v požadovaném termínu na daném úseku/oddělení možná.

5. Na základě žádosti o stáž připraví referentka vzdělávání smlouvu a odešle e-mailem žadateli.

6. Žadatel smlouvu zkontroluje, doplní své osobní údaje a mailem zašle zpět na odd. vzdělávání k vytištění. Podepsanou smlouvu odesílá ÚHKT žadateli, který zajistí její podepsání, orazítkování, stáž uhradí a 1 originál odešle zpět na oddělení vzdělávání. 

8. V den zahájení stáže se žadatel dostaví v 8.00 hod. na oddělení vzdělávání (budova B, 4. patro, číslo dveří 427 C), kde předloží doklad o uhrazení poplatku za stáž (kopii výpisu z účtu), případně potvrzení o uzavření pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu.

Dále zde dostane vstupní informace, bude písemnou formou seznámen se zásadami obecné BOZP, PO a o ochraně osobních údajů, obdrží klíče od šatny, formulář rozpisu stáže (= třídní kniha), kde všichni školitelé potvrdí počet hodin svojí výuky, a jmenovku, kterou je povinen nosit po celou dobu stáže na viditelném místě. Po ukončení stáže jmenovku, klíče a třídní knihu vrátí do oddělení vzdělávání.

Vyřizuje:
Bc. Marta Bendová, e-mail: marta.bendova@uhkt.cz, tel.: 221 977 206.


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Oddělení pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete