Menu
Laboratoře

Oddělení buněčného chimerizmu

Oddělení buněčného chimerizmu je primárně zaměřeno na vyšetření informativity DNA pacientů a jejich dárců indikovaných k transplantaci hematopoetických kmenových buněk a sledování potransplantačního průběhu.

Pro tyto účely provádíme vyšetření buněčného chimerizmu pro monitorování úspěšnosti transplantace pomocí genotypizace a kvantifikace variabilních polymorfizmů typu Short Tandem Repeats (STR) a krátkých inzercí a delecí (indel). Při případném vzniku relapsu onemocnění u pacientů s HLA haploidentickým nebo částečně HLA neshodným dárcem, jsme schopni rozlišit, zda se jedná o relaps klasický či HLA-loss relaps.

Pro vyšetření buněčného chimerizmu sloužíme jako referenční pracoviště (Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku), nabízíme konzultační služby a jsme poskytovatelem mezilaboratorního porovnávání zkoušek pro toto vyšetření v rámci organizace European Federation for Immunogenetics.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete