Menu
Laboratoře

Zkoušení způsobilosti pro oblast kvantitativního vyšetření buněčného chimerizmu

Od roku 2005 skupina vyšetření buněčného chimerizmu Národní referenční laboratoře ÚHKT pravidelně organizuje program Zkoušení způsobilosti pro oblast kvantitativního vyšetření chimerizmu. Tohoto programu se účastní jak laboratoře z České republiky, tak i ze zahraničí.

Každá ze zúčastněných laboratoří má na výběr ze dvou variant – základní a rozšířená. Základní varianta zahrnuje 7 vzorků DNA, rozšířená 12 vzorků DNA označených: příjemce_20xx (rok organizování EPT), dárce_20xx a dalších 5 (10) vzorků pro kvantifikaci 1_20xx až 10_20xx podle zvolené varianty.

K testování jsou vybrané vzorky DNA získané, připravované a uchovávané dle pravidel uvedených v Příručce kvality NRL pro DNA diagnostiku a v příslušných přílohách SOP 01, SOP 07.

Problematikou kola je:

  1. Vyšetření informativity (určení referenčních alel) na základě vyšetření vzorků DNA příjemce a dárce – 2 vzorky – nepovinná část.
  2. Kvantitativní vyšetření chimerizmu stejného pacienta – 5 vzorků základní varianta (10 vzorků rozšířená varianta) na základě vybraného (ných) DNA polymorfizmu (ů), resp. i sex specifických lokusů včetně interpretace (poměr příjemce/dárce) – povinná část.

Účastník provádí vyšetření metodami běžně používanými v jeho laboratoři.

Výsledné hodnoty účastníka budou porovnány s očekávanými hodnotami a statisticky dle Z-skóre.

Hodnocení na kategorie:

  • výborné ([z] ≤ 1) – správný výsledek
  • dobré (1 ˂ [z] ≤ 2) – správný výsledek
  • akceptovatelné (2 ˂ [z] ≤ 3) – správný výsledek
  • kritické ([z] > 3) – nesprávný výsledek
  • pod detekční limit laboratoře (Citlivost používané metody účastníka není schopna zachytit minoritní genotyp – příklad: očekávané procento minoritního genotypu je 0,2% a účastník s citlivostí 1% detekuje pouze majoritní genotyp – tento výsledek je považován za správně určený. Ale v případě, že účastník detekuje oba genotypy a kvantifikuje ho, je výsledek hodnocen dle Z-skóre.)

Pro splnění účasti EPT je nutná minimálně 80% úspěšnost (tzn. 8/10 vzorků v rozšířené variantě, 4/5 vzorků v základní variantě).

V případě zájmu bude vyhlášeno doplňkové kolo. Toto kolo spočívá v zaslání dalších 5 kvantifikačních vzorků.

Garant EPT: Mgr. Lucie Stefflová, e-mail: Lucie.Stefflova@uhkt.czRychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete