Menu
Laboratoře

Detekce HLA alel asociovaných s chorobami

HLA oddělení ÚHKT organizuje kontrolu kvality „Detekce HLA alel asociovaných s chorobami“ od roku 2010.

Tato kontrola kvality je zařazena mezi mezinárodní programy zkoušení způsobilosti Evropské federace pro imunogenetiku.

V rámci MPZ jsou nabízeny tyto varianty:

  1. B*27 (vazba s Morbus Bechtěrev a dalšími revmatoidními autoimunitními chorobami)
  2. Alely DQ lokusů vázaných s celiakií (DQA1*02, *03, *051, DQB1*02, *03:02)
  3. DQB1*06:02 (vazba s narkolepsií)

Výsledky zaslané z laboratoří jsou v rámci hodnocení porovnány s kompletní genotypizací vzorků provedenou organizátorem s využitím standardizovaných metod akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, a.s. a Evropskou federací pro imunogenetiku. Jako vyhovující jsou hodnoceny výsledky, které jsou ve shodě s organizátorem v ≥ 90 %  v kategorii genotypu příslušných HLA alel a ≥ 90 %  v interpretaci výsledků vzhledem k chorobě. Všechny výsledky a jejich hodnocení jsou sumarizovány závěrečné zprávě. Každá laboratoř obdrží certifikát o účasti.

Garant: Ing. Milena Vraná
(NRL pro DNA diagnostiku ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, milena.vrana@uhkt.cz)

Organizace:

Na základě podané přihlášky zasíláme všem účastníkům anonymizované vzorky DNA pro požadované varianty  MPZ v uzavřených testovacích zkumavkách s označením čísla DNA. Každá zkumavka obsahuje cca 50 μl DNA o známé koncentraci. Současně se vzorky zasíláme fakturu pro úhradu a elektronicky formulář pro záznam výsledků v laboratoři.

Mimořádné kolo: V případě potřeby laboratoře je možné vyžádat si zaslání vzorků mimo termíny řádných kol kontrol kvality. Mimořádné kolo je nutné telefonicky domluvit s Ing. Milenou Vranou. Na základě závazné přihlášky pro mimořádné kolo jsou obratem odeslány vzorky. Cena mimořádného kola je navýšena o 500,- Kč oproti řádnému kolu. V případě zájmu kontaktujte Barboru Kinskou na barbora.kinska@uhkt.cz.Informace k aktuálně probíhajícím MPZ:

Závazné přihlášky : Závazné přihlášky pro II. kolo kontrol kvality v roce 2019 bude možné
zasílat během srpna 2019. Vzorky pro II. kolo budou zaslány do konce
září, výsledky poslat zpět na organizátory do konce října. Certifikáty
pro úspěšné účastníky a výroční zpráva budou vydány během prosince 2019.

Závazná přihláška ke stažení

Interpretace výsledků HLA ve vztahu k celiakii

Zpráva z programu zkoušení způsobilosti číslo HLA 2018: Mezilaboratorní porovnání „Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami“


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete