Menu
ÚHKT

Novinky ve vědě

9. ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic

 

Dne 12. září 2024 se v prostorách Národní technické knihovny uskuteční již 9. ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic, jejímž cílem je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů. Ti mohou přijít s dechberoucí myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry.

Celý článek na stránkách AV ČR

11. června 2024

 

Výzva k předkládání návrhů do programu ERC Advanced Grants

 

ERC Advanced Grants jsou navrženy tak, aby podporovaly vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které jsou již zavedenými vedoucími výzkumu s uznávanými výsledky. Advanced Grants mohou být uděleny až do maximální výše 2 500 000 eur na období 5 let. Termín uzávěrky je 29. srpna 2024.

Celý článek na Vědavýzkum.cz

4. června 2024

 

Nové možnosti kombinační léčby vysoce rezistentní chronické myeloidní leukemie v blastickém zvratu

 

V dubnu letošního roku byla v prestižním časopise Leukemia publikována práce “Combination therapies with ponatinib and asciminib in a preclinical model of chronic myeloid leukemia blast crisis with compound mutations“. Práce autorského kolektivu Oddělení molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, realizovaná v rámci mezinárodní spolupráce EUTOS 2022 CML, se zaměřila na možnosti experimentální léčby jinak vysoce rezistentní formy chronické myeloidní leukemie v blastickém zvratu na preklinickém myším modelu. Blastický zvrat představuje pokročilou fázi onemocnění vyznačující se zvýšenou geonomickou nestabilitou spojenou s rozvojem dalších mutací a chromozomových aberací v leukemických buňkách. V důsledku toho selhává jinak účinná léčba, cílící onkoprotein BCR::ABL1, a přežívání pacientů se obvykle pohybuje v řádu pouhých měsíců. Ve zmíněné práci autoři ukázali, že slibnou cestou v léčbě blastického zvratu CML s vícečetnými (kompozitními) mutacemi BCR::ABL1 by mohlo být současné podávání dvou již klinicky používaných inhibitorů BCR::ABL1 – ponatinibu a asciminibu. Myším byly transplantovány buňky několika klonů lidské leukemické linie v blastickém zvratu s kompozitními mutacemi BCR::ABL1, které daly vzniknout rychle rostoucím tumorům. Testované léky aplikované samostatně byly proti této formě CML neúčinné, avšak výše zmíněná kombinace výrazně zredukovala rostoucí nádory a významně prodloužila přežívání takto léčených myší. Zmíněné výsledky představují nadějný základ pro další preklinické testování této léčebné kombinace, včetně identifikace možných nežádoucích účinků, a následné ověření její efektivity v rámci klinických studií u pacientů s CML v blastickém zvratu.

 

Curik et al., Leukemia 2024 (IF= 11.4); PMID: 38615117

6. května 2024 

 

Setkání evropských špiček v oboru chronické myeloidní leukemie

 

V pátek 19. dubna 2024 se v prostorách Pavilonu prof. J. E. Dyra Ústavu hematologie a krevní transfuze konal  míting konsorcia EUTOS for CML (European Treatment & Outcome Study) 2022. Jednalo se o pracovní mítink evropských lídrů ve výzkumu, managementu a léčbě chronické myeloidní leukemie, kteří  za podpory společnosti Novartis řeší aktuální výzvy spojené s touto nemocí. Hlavním tématem setkání bylo využití léku asciminibu, který v poslední době významně obohatil paletu možností cílené léčby CML. Konkrétně byly rozebírány faktory predikující odpověď pacientů na léčbu asciminibem a úspěšnost možného udržení dlouhodobé remise po vysazení léčby, dále vliv mutací v BCR::ABL1 i dalších genech na úspěšnost léčby, preklinické modely testování léku nebo možné dopady asciminibu na zdravou krvetvorbu. Projekt EUTOS 2024 navazuje na předchozí spolupráci týkající se mimo jiné registrů pacientů s CML nebo zavádění nových technologií umožňujících přesnější monitorování průběhu choroby. Vedle významných pozitivních dopadů do kliniky a laboratorního managementu CML přinesla zmíněná spolupráce více než 30 publikací v prestižních odborných časopisech.

 

Za Oddělení molekulární genetiky, které setkání EUTOS v ÚHKT organizovalo, bychom ještě jednou rádi poděkovali pracovníkům Provozního oddělení, kteří se významně zasadili o zdařilý průběh celé akce.

6. května 2024 

 

MSCA otevírá výzvu k předkládání žádostí o postdoktorandská stipendia v hodnotě 417 milionů eur

 

Postdoktorandská stipendia nabízejí výzkumníkům s PhD. titulem možnost získat nové dovednosti a zkušenosti při realizaci vlastního výzkumného projektu v zahraničí. Výzva k předkládání žádostí o postdoktorandská stipendia v rámci programu Marie Sklodowska-Curie Actions na rok 2024 je otevřena od 23. dubna 2024. Cílem grantů s celkovou alokací 417,18 milionu eur je zlepšit tvůrčí a inovační potenciál výzkumných pracovníků s doktorským titulem. Pomohou výzkumným pracovníkům získat nové dovednosti, rozvíjet kariéru a získat mezinárodní, mezioborové a mezisektorové zkušenosti prací v jiné zemi. 

Tato prestižní stipendia jsou také odrazovým můstkem v kariéře výzkumných pracovníků. Umožňují jim posílit výzkumnou spolupráci s předními vědeckými týmy a osobnostmi po celém světě.

Výzva bude ukončena 11. září 2024 a očekává se, že z ní bude financováno více než 1 400 projektů.

V souvislosti s vyhlášením výzvy MSCA je také nutné zmínit, že Operační program Jan Amos Komenský otevřel průběžnou výzvu pro dofinancování žádostí, které splnily kvalitativní kritéria pro přidělení dotace z MSCA, ale nebyly financovány z důvodu vyčerpání alokace výzvy, což výrazně zvyšuje šance na realizaci vašich projektových žádostí.

 

26. dubna 2024 

 

Vyhlášení výzvy Reaching an Understanding of Cancer

 

Konsorcium canSERV s oznamuje vyhlášení výzvy na téma „Reaching an Understanding of Cancer“. Výzkumní pracovníci v oblasti rakoviny z celého světa mohou žádat o bezplatný přístup ke špičkovým službám poskytovaných členskými infrastrukturami konsorcia s orientačním celkovým rozpočtem ve výši 750 000 EUR. Hlavním cílem této výzvy je urychlit výzkum a rozšířit porozumění rakovině.

 

canSERV nabízí více než 400 inovativních služeb v oblasti výzkumu rakoviny evropským i mimoevropským výzkumným pracovníkům na všech úrovních. V této výzvě zaměřené na výzvy by měly být požadovány minimálně dvě služby z katalogu služeb canSERV. Školení je považováno za samostatnou doplňkovou službu. O služby pro vaše výzkumné návrhy lze žádat prostřednictvím webových stránek projektu canSERV. Služby budou poskytovat přední evropské výzkumné infrastruktury v následujících oblastech: 

- Modely nemocí

- Pokročilé technologie pro personalizovanou onkologii 

- výzkum, vývoj a validace biomarkerů 

- Nová terapeutická řešení 

- Urychlený převod do klinické praxe personalizované onkologie

- Otevřené digitální výzkumné služby 

- Přístup k lidským vzorkům a datům

- Klinické studie a jejich návrh 

- Etické, právní a socioekonomické aspekty (ELSI) 

- Školení. 

 

Deadline pro předložení žádostí je 23. července 2024.

24. dubna 2024

 

 

Přehled nadcházejících konferencí v oboru hematologie:

 


Program konferencí Evropské školy hematologie na roky 2024 - 2025:

https://www.esh.org/conferences/

 


Program akcí Evropské hematologické společnosti na roky 2024 - 2025:

https://ehaweb.org/meetings/

 

 


Výroční zasedání německé, rakouské a švýcarské hematologické a lékařské onkologické společnosti 2024

Konání: 11. do 14. října 2024 v Kongresovém centru v Basileji

Termín pro podání abstraktů: 2.5.2024:

https://www.jahrestagung-haematologie-onkologie.com/

 


Program akcí Německé společnosti pro hematologii a klinickou onkologii na roky 2024 - 2025:

https://www.dgho.de/veranstaltungen/

 


Program akcí Britské společnosti pro hematologii v roce 2024:

https://b-s-h.org.uk/

 


Program akcí Rakouské hematologické společnosti na roky 2024 - 2025:

https://www.oegho.at/aktuelles/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/

 


Kongres Portugalské hematologické společnosti v roce 2024:

https://sph.org.pt/images/reuniao_anual/2024/

 


Program akcí Nizozemské hematologické společnosti:

http://www.hematology.nl/

 

23. dubna 2024

 

„SkyWalker“ pomůže v Ústavu hematologie až s tisícovkou vyšetření ročně

Až tisíc zásadních diagnostických vyšetření za rok zvládne přístroj NGS Star Hamilton, který nově využívá pražský Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Lékařům pomáhá například s rychlejší a přesnější diagnostikou leukémie, poslouží ale i při nalezení vhodných dárců pro transplantace krvetvorných buněk. Na nákup přístroje přispěla společnost Alza. 

Alza.cz

NGS Star Hamilton dává lékařům informace o genetickém profilu pacientů s leukémií. Pomocí sekvenace DNA umožňuje zjistit mutace v buňkách zasažených touto nemocí. Právě určení konkrétní mutace pak vede k přesnější diagnóze a tím i možnosti stanovit léčbu na míru danému nemocnému.

Prozatím nemocnice počítá s tím, že přístroj by využila na více než tisíc důležitých diagnostických úkonů ročně, a to i pro pacienty z jiných pracovišť. „Nejčastěji půjde o vyhledávání nových dárců pro transplantace, stanovení diagnózy a prognózy nebo vyhledání a kontrolu léčebných odpovědí a relapsu,“ uvedl Petr Cetkovský, ředitel ÚHKT.

„. Jeho knihovny se mohou stále rozšiřovat a zlepšovat, takže pomoc bude ještě širší než nyní,“ doplnil Cetkovský.

Ústav hematologie a krevní transfuze je největším hematologickým centrem v České republice. Ročně se v něm provádí na 28 tisíc vyšetření, ambulancí projde více než 25 tisíc pacientů. Nejčastěji se v něm léčí pacienti s akutní leukémií.

Nemoc známá jako „rakovina krve“ spočívá v tom, že kostní dřeň tvoří velké množství bílých krvinek, které jsou často nezralé a nejsou schopny plnit své normální funkce.  Často se na ni přijde jen náhodou při odběrech krve z jiných důvodů. Původ onemocnění, léčba i prognóza jsou individuální. Prevenci takového onemocnění pomáhá zdravý životní styl a nízká míra stresu, avšak řada typů leukémie je geneticky podmíněna a sebezdravější způsob života na ně nemá vliv.

„Silné zázemí rutinních a výzkumných laboratoří nám umožňuje provádět diagnostiku na úrovni odpovídající světovému standardu i vysoce specializovaná vyšetření, a to pro pacienty z celé České republiky,“ uvedla tajemnice ÚHKT Andrea Daňková.

„Za celou nemocnici chci vyjádřit velký dík týmu společnosti Alza, který se podílí na CSR aktivitách a díky finančnímu daru nám pomohl s pořízením přístroje NGS Star Hamilton. Vážíme si toho, když se významné české společnosti aktivně podílejí na pomoci pacientům s leukémií. Přístroj má čestné místo v laboratoři našeho Úseku vědy a výzkumu a familiárně mu přezdíváme SkyWalker, " uzavírá Daňková.

8. prosince 2022

Akutní a intensivní medicina: od buněčné biologie ke klinice a zase zpět, Michal Kolář

15. března 2022

Výroční vědecká konference CZECRIN

Vážené kolegyně a kolegové z řad lékařů, výzkumníků a studentů, milí příznivci CZECRIN,

zveme Vás tímto na výroční konferenci CZECRIN, která proběhne online 8. června. Ačkoliv bychom Vás rádi viděli na živo a popovídali si s Vámi tváří v tvář, pevně věříme, že všechno zlé je k něčemu dobré, a díky online formě konference se nás alespoň sejde více. Konference bude probíhat současně ve dvou rovinách. Pro všechny z Vás, kteří by se rádi zapojili do živé diskuze je zde možnost registrace, na základě které obdržíte pozvánku do Teams a upozornění o začátku konference. Pokud Vám Teams z jakéhokoliv důvodu úplně nesedí a datum už máte dávno poznačeno v diáři, můžete sledovat stream konference v živém čase. Odkaz ke sledování bude zveřejněn na webových stránkách CZECRIN i na Facebookové události. Další informace o programu i průběhu konference budou postupně přibývat!

Zobrazit více: https://czecrin.cz/akce/czecrin-vyrocni-vedecka-konference-2021/

5. května 2021

 

Letošním vítězem soutěže mladých badatelů ÚHKT se stala Mgr. Tereza Hrdinová s článkem publikovaným v International Journal of Oncology.  Skupina pod vedením doc. MUDr. Daniela Vyorala, CSc. se zabývá studiem mechanismů rezistence k tyrosin kinázovým inhibitorům (TKI) u chronické myeloidní leukémie (CML) a úlohou exosomů v tomto procesu. V recentním článku s názvem „Exosomes released by imatinib‑resistant K562 cells contain specific membrane markers, IFITM3, CD146 and CD36 and increase the survival of imatinib‑sensitive cells in the presence of imatinib“ autoři popsali zvýšení životaschopnosti senzitivních buněk v imatinibu po internalizaci exosomů z imatinib rezistentních buněk. Za účelem identifikace markerů asociovaných s rezistencí byla provedena proteomická analýzu exosomů, při které bylo zjištěno, že v exosomech z imatinib rezistentních buněk jsou přítomny 3 membránové proteiny CD146, IFITM3 a CD36 ve výrazně vyšším množství oproti exosomům ze senzitivních buněk. Pomocí průtokové cytometrie byl prokázán potenciál CD146 jako membránového markeru asociovaného s rezistencí na imatinib u K562 buněčné linie. Výsledky naznačují, že exosomy mohou hrát významnou úlohu v rezistenci a jejím přenosu u nádorových buněk a jejich povrchové proteiny lze využít jako potenciální diagnostické markery rezistence na TKI u CML. https://doi.org/10.3892/ijo.2020.5163

5. května 2021

Oddělení molekulární genetiky pod vedením doc. Machové Polákové se podařilo získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024. Ve spolupráci se spoluřešitelským týmem prof. Jana Trky z FN Motol se budou zabývat identifikací rizikových skupin dospívajících a mladých dospělých pacientů s CML a Ph+ALL. Pomocí sekvenování nové generace bude identifikováno spektrum somatických mutací a definována jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky u pacientů, kteří hůře odpovídají na léčbu inhibitory tyrozinových kináz. Řešení tohoto projektu pomůže identifikovat vysoce rizikové pacienty, kteří by mohli profitovat z intenzivnějšího léčebného protokolu.

26. března 2021

Podařilo se nám získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024 s názvem Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémie. Na jeho řešení se budou podílet nejen pracovníci z Oddělení genomiky, ale i kolegové z Laboratoře průtokové cytometrie a samozřejmě lékaři z klinického úseku, bez jejichž pomoci bychom projekt nemohli realizovat. V rámci studie bychom chtěli odhalit molekulárně genetické pozadí těchto dvou fenotypově překrývajících se poruch krvetvorby, a to hypoplastické formy myelodysplastického syndromu (hMDS) a získané aplastické anémie (AA).

23. března 2021