Menu
ÚHKT

Novinky ve vědě

Podařilo se nám získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024 s názvem Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémie. Na jeho řešení se budou podílet nejen pracovníci z Oddělení genomiky, ale i kolegové z Laboratoře průtokové cytometrie a samozřejmě lékaři z klinického úseku, bez jejichž pomoci bychom projekt nemohli realizovat. V rámci studie bychom chtěli odhalit molekulárně genetické pozadí těchto dvou fenotypově překrývajících se poruch krvetvorby, a to hypoplastické formy myelodysplastického syndromu (hMDS) a získané aplastické anémie (AA).

23. března 2021

Oddělení molekulární genetiky pod vedením doc. Machové Polákové se podařilo získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024. Ve spolupráci se spoluřešitelským týmem prof. Jana Trky z FN Motol se budou zabývat identifikací rizikových skupin dospívajících a mladých dospělých pacientů s CML a Ph+ALL. Pomocí sekvenování nové generace bude identifikováno spektrum somatických mutací a definována jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky u pacientů, kteří hůře odpovídají na léčbu inhibitory tyrozinových kináz. Řešení tohoto projektu pomůže identifikovat vysoce rizikové pacienty, kteří by mohli profitovat z intenzivnějšího léčebného protokolu.

26. března 2021