Menu
Laboratoře

Morfologicko-cytochemická laboratoř

Morfologicko-cytochemická laboratoř opakovaně úspěšně prošla certifikací auditorů ČIA pro normu ISO 15189.

Laboratoř je nově vybavena dvěma analyzátory krevních obrazů, nátěrovým a barvícím automatem a přístroji na digitální morfologii. Analyzátor XN-20 měří a vyhodnocuje i jiné parametry krevního obrazu než běžné analyzátory (například nezralé retikulované destičky). Nátěry a barvení jsou prováděny na automatu SP-10. Na morfologickém hodnocení nátěrů periferní krve se významně podílejí digitální přístroje (DM 96 a DI 60), které pracují na principu digitálního přenosu dat (fotografií) a vydávají relativní počty jednotlivých nafocených buněk a pomocí obrázků hodnotí erytrocyty a krevní destičky.

Laboratoř rutinně v denním provozu vyšetřuje krevní obraz včetně přístrojového rozpočtu leukocytů, sedimentaci erytrocytů, provádí cytologickou analýzu nátěru periferní krve, aspirátu kostní dřeně, mozkomíšního moku, pleurální tekutiny, ascitické tekutiny, tekutiny z bronchoalveolární laváže. Celkem 12 cytochemických vyšetření umožňuje přesnou morfologickou diagnostiku i monitoraci hematologických onemocnění.

Laboratoř v rámci svých kompetencí provádí též superkonziliární vyšetření aspirátu kostních dření (2. čtení) i ve statimovém provozu. Laboratoř dále zpracovává kostní dřeně (trepanobiopsie) pro histologické vyšetření. MUDr. Vít Campr z Ústavu patologie a molekulární medicíny při 2. LF UK ve FN Motole provádí kompletní histologickou diagnostiku z trepanobiopsie kostní dřeně, lymfatické uzliny, sleziny či jiných tkání.

Atestovaní pracovníci laboratoře zajišťují postgraduální výuku morfologie v rámci předatestační přípravy lékařů a VŠ bioanalytiků v oboru „Hematologie a transfuzní služba“ i výuku morfologie pro laboranty.

Laboratoř každoročně úspěšně splňuje podmínky externí kontroly kvality v rámci SEKK, s. r. o., a to v měření krevního obrazu včetně parametrů retikulocytů a analyzátorového rozpočtu leukocytů, v mikroskopickém hodnocení nátěru periferní krve. Je jednou z referenčních laboratoří SEP (skupina expertních pracovišť) pro mikroskopickou analýzu nátěru periferní krve v rámci SEKK, s. r. o.

Detailní informace o prováděných vyšetřeních naleznete v katalogu vyšetření.

Seznam zaměstnanců oddělení.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete