Menu
ÚHKT

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech naleznete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.