Menu
Laboratoře

Laboratoře

Komplement - laboratoř

Hematologie prochází neustálým vývojem. Znakem profesionálního přístupu je okamžitá reakce na nové trendy a zveřejněné vědecké poznatky. Komplement laboratoří ÚHKT se tímto přístupem řídí. Naším cílem je poskytovat nejlepší služby v nejlepší možné kvalitě. Jde nám o zajištění plné spokojeností naší klientely a o prospěch pacientů. Usilujeme o kvalitu, komplexnost a dostupnost laboratorních služeb.

Komplement laboratoří ÚHKT je tvořen jednotlivými laboratořemi příslušejícími do klinického úseku, transfuziologického úseku a úseku pro vědu a výzkum. Jejich přednostové řídí a odpovídají za procesy související s vykonáváním laboratorních vyšetření a jejich klinických interpretací. Vedoucí Komplementu laboratoří ÚHKT je, ve spolupráci s nimi, odpovědný za vedení systému managementu kvality a jeho udržování a rozvoj prostřednictvím manažera kvality KL.

Úroveň zavedení a dodržování zavedených postupů a požadavků normy je velmi vysoká. Platí to jak pro oblast systému řízení kvality, tak i pro odbornou činnost špičkových a mnohdy unikátních laboratoří KL. Je to zajištěno vysokou odbornou kompetencí jednotlivců na všech úrovních činnosti KL, znalost principů systému řízení kvality a jejich uplatňováním v praxi.

Dodržování zavedených postupů a požadavků normy je prověřováno systémem interních auditů, které provádějí velmi zkušení auditoři. Identifikované neshody a stanovená nápravná opatření jsou řešeny pomocí velmi robustního systému řízení neshod a nápravných opatření. V rámci KL je nastaven funkční systém neustálého zlepšování.

Kontrola, interpretace a uvolňování výsledků vyšetření jsou prováděny kvalifikovanými, způsobilými pracovníky. Kvalita výsledků vyšetření je pravidelně ověřována validacemi/verifikacemi postupů, zabezpečením servisu zařízení, správnou metrologickou návazností, systémem interní kontroly kvality vyšetření, monitoringem parametrů prostředí atd. Externí kontrola výsledků je zabezpečena pravidelnou účastí v EHK.

Komplement laboratoří kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT. První akreditace byla udělena v roce 2009.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete