Menu
Laboratoře

Testování souprav

Na písemnou žádost výrobce či distributora testujeme soupravy pro detekci celého spektra papillomavirů (kožní, slizniční, zvířecí).

Zájemce dodá návod k setu (český, anglický), na jehož základě mu NRL sdělí, kolik souprav je zapotřebí k provedení posouzení testu. Vyžádané sety musí být dodány zdarma. Pokud provedení testu vyžaduje přístrojové vybavení, kterým NRL nedisponuje, musí toto zařízení zájemce NRL zapůjčit pro dobu testování soupravy bezplatně.

U testů hodnotíme vhodnost použití testu v České republice (šíře zachyceného spektra typů PV), provedení testu (nároky na vybavení, které není součástí setu, nároky na prostory, náročnost provádění testu, balení testu, příbalové letáky), citlivost, specifitu, reprodukovatelnost (pouze v případě, že zájemce dodá dva sety s různým výrobním číslem).

Sety porovnáváme s již testovanými sety s FDA a/nebo CE certifikací.

NRL vypracuje zprávu nejdéle do doby 1 měsíce a zašle ji výrobci (distributorovi).

NRL si vyhrazuje právo referovat o kvalitě soupravy v případě, že výrobce/distributor nabízí tuto soupravu na trhu a to formou sdělení na konzultačních dnech či přehledech ve zprávách CEM a jiných pracovních fórech.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete