Menu
Laboratoře

Konzultační dny

NRL pořádá konzultační dny, nyní nazývané nově odborná konference, jednou za rok až 1,5 roku. Program se snažíme koncipovat tak, aby informoval o nových poznatcích ve výzkumu papillomavirů, o nových diagnostických možnostech PV, o přínosu HPV testace pro klinická pracoviště a o novinkách, které přímo souvisí s možností změn v diagnostice PV (skreeningový program, vakcinace). Obvykle se snažíme vymezit prostor pro diskuzi o problematice účtování vyšetření PV a dáváme též prostor firmám, které se zabývají výrobou a distribucí výrobků, jejichž využití je v návaznosti na problematiku PV.


Přednášky z konzultačního dne NRL PV, který proběhl 12. prosince 2017, naleznete pod tímto odkazem.


 


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete