Menu
Laboratoře

Současný tým: Viera Ludvíková

Vystudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor virologie. Studium ukončila v roce 1977 obhájením diplomové práce „Latentní infekce viru herpes simplex v nervových gangliích myší“. Už v průběhu studia pracovala ve virologické laboratoři jako vědecká síla a hned po jeho ukončení nastoupila na Oddělení experimentální virologie Ústavu sér a očkovacích látek. Od roku 1993 je toto oddělení součástí Ústavu hematologie a krevní transfuze.

V roce 1982 získala titul RNDr. na Universitě Karlově v Praze. V roce 1993 absolvovala zahraniční stáž na Institute of Virology, Medical Research Council, Glasgow, Velká Británie.

V současnosti připravuje rekombinantní HPV antigeny v bakulovirovém expresním systému, podílí se na studiu využití transgenních rostlin pro produkci proteinů lidského papillomaviru - detekce exprese HPV antigenů v rostlinných buňkách pomocí western-blottingové analýzy a podílí se také na výzkumu imunoterapie chronické myeloidní leukémie.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete