Menu
Laboratoře

Současný tým: Jan Dvořák

V roce 2014 ukončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Genetika molekulární biologie a virologie, a získal titul Mgr. V roce 2012 absolvoval studijní pobyt ve virologické laboratoři Katolické univerzity Leuven, Belgie.

Diplomovou práci s názvem Studium celogenomové variability lidského Cytomegaloviru vypracoval v Ústavu hematologie a krevní tranfuze v Praze na oddělení Experimentální virologie.

Po ukončení magisterského studia absolvoval Akreditovaný kvalifikační kurz Odborný v pracovník v laboratorních metodách s úspěšně ukončenou zkouškou v roce 2016.

V roce 2015 absolvoval certifikovaný kurz Správná klinická praxe.

Od roku 2013 je zaměstnán v NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, jako vědecký pracovník a od roku 2016 jako odborný pracovník v laboratorních metodách pod odborným dohledem. Zabývá se diagnostikou HPV v klinických vzorcích, podílí se na přípravě a vyhodnocování vzorků pro externí hodnocení kvality a také se zabývá testováním komerčních kitů. Od roku 2016 je také zaměstnán na Oddělení imunoterapie, kde se zabývá dokumentací ke klinickému hodnocení.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete