Menu
Laboratoře

Laboranti

Pavlína Jarolímková
Vystudovala Střední zemědělskou školu obor veterinární prevence v Hradci Králové. Od roku 1995 do roku 2000 pracovala ve Státním veterinárním ústavu v Praze, v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku slintavky a kulhavky a vezikulárních chorob. Od roku 2001 je zaměstnána v NRL pro papillomaviry. V roce 2003 složila atestační zkoušku Vyšetřovací metody v mikrobiologii. V roce 2005 složila atestační zkoušku Laboratorní vyšetřovací metody v genetice. V roce 2008 ukončila studium na 2.LF UK obor zdravotní laborant a obhájila bakalářskou práci na téma: Srovnání amplifikační a neamplifikační metody detekce HPV v klinických vzorcích.
Kontakt

Blanka Langová
Vystudovala čtyřletý obor s maturitou Chemik operátor pro farmaceutickou výrobu. Od r. 1990 do r. 1992 pracovala jako laborantka na OKB ve FN Motol. Od r. 1992 do r. 1995 pracovala na 2.LF UK, kde připravovala praktickou výuku na katedře lékařské chemie a biochemie. Od r. 1996 do r. 2001 pracovala jako laborantka v lékárně v Praze 7. Od roku 2002 je zaměstnána v ÚHKT. Do roku 2008 pracovala u MUDr. Kobylky pro Banku pupečníkové krve na detašovaném pracovišti v Ikemu, kde prováděla HLA typizaci v DNA laboratoři. Od jara 2008 nastoupila na Oddělení experimentální virologie do NRL pro papillomaviry.
Kontakt


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete