Menu
Laboratoře

DNA PCR test firmy GENTECH

Princip metody:

Princip metody: Set HPV DNA PCR vyráběný firmou Gentech je určený pro detekci nízko, či vysoko-rizikových typů lidských papillomavirů (HPV) ve stěrech z hrdla děložního. Test detekuje 5 LR (HPV 6, 11, 42, 43, 44) a 7 HR HPV typů (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 56). Test je založen na amplifikaci virové DNA polymerázovou řetězovou reakcí pomocí primerů specifických k 5 LR HPV nebo k 7 HR HPV, výsledkem reakce je u pozitivního vzorku viditelný proužek DNA odpovídající velikosti kontrolní pozitivní DNA (pro LR HPV 747 pb, pro HR HPV 692 pb) na elektroforéze. Součástí testu je i soubor reagencií pro izolaci DNA.

Obr.: Elektroforéza

Detekce velmi-rizikových typů HPV:

 • jamka 1. marker pUC18/MspI
 • jamka 2. negativní kontrola amplifikace
 • jamka 3. pozitivní kontrola amplifikace
 • jamka 4. vzorek č. 1, výsledek Hybrid Capture II (HCII) negativní
 • jamka 5. vzorek č. 2, výsledek HCII HR 26,51
 • jamka 6. vzorek č. 3, výsledek HCII negativní
 • jamka 7. vzorek č. 4, výsledek HCII HR 2135,78
 • jamka 8. vzorek č. 5, výsledek HCII negativní
 • jamka 9. vzorek č. 6, výsledek HCII HR 63,64
 • jamka 10. vzorek č. 7, výsledek HCII HR 260,84
 • jamka 11. vzorek č. 8, výsledek HCII HR 1,93
 • jamka 12. vzorek č. 9, výsledek HCII negativní
 • jamka 13. vzorek č. 10, výsledek HCII HR 2,52
 • jamka 14. kontrola izolace
 • jamka 15. HPV16
 • jamka 16. HPV18
 • jamka 17. marker pUC18/MspI
 • jamka 18. HPV31
 • jamka 19. HPV33
 • jamka 20. HPV35
 • jamka 21. HPV45
 • jamky 22.-26. ředění SIHA buněk
 • jamka 27. HPV56
 • jamky 28.-30. nízko-rizikové klony (30-HPV42, 32-HPV43)

Hodnocení NRL:

Test firmy Gentech je ve srovnání s Hybrid CaptureII i PCR MY 09/11 méně citlivý. Limitní množství pro detekci u ředící řady SIHA buněk je 1 000 kopií HPV 16 pro kit pro detekci velmi-rizikových typů HPV, u kitu pro detekci málo-rizikových typů HPV je nízká citlivost pro testovaný typ HPV 43 (typ problémový z EHK). Výrazným nedostatkem je falešně pozitivní výsledek na HR HPV pro HPV 42 a 43, ze skupiny LR HPV. Z HPV typů, které firma neuvádí, že by měl test detekovat, jsme testovali HPV 52, který je pomocí kitu pro detekci velmi-rizikových typů HPV amplifikován, což však není chybou, ale výrobce by měl testovat set i na další, byť nezařazené typy a o případné skřížené reaktivitě informovat zákazníka. V současné podobě lze jen těžko doporučit tento set pro využití v rutinní praxi v ČR.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete