Menu
Laboratoře

DNA hybridizační test firmy INNOGENETICS INNO-LiPA

Princip metody:

Set INNO-LiPA je schopný detekovat 25 typů lidských papillomavirů (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 74), které se nejčastěji vyskytují v anogenitálním traktu. INNO-LiPA je test založený na amplifikaci 65 pb dlouhého fragmentu z vysoce konzervované oblasti L1 genu HPV. Produkt této reakce je následně použit k obrácené hybridizaci, při které je próba pevně ukotvená na membránové stripy. Výsledkem je určení typu HPV ve vzorku.

Obr.: Princip obrácené hybridizace s próbou pevně ukotvenou na membráně

Obr.: Výsledek hybridizace a barevné vizualizace pozitivních vzorků

Hodnocení NRL:

Set INNO-LiPA je z hlediska šíře HPV typů, kterou je schopný určit, vhodný pro použití v ČR. Vzhledem k tomu, že je tento test založený na metodě PCR, je zcela nezbytné, aby ho prováděly laboratoře, které mají vyřešené prostorové oddělení příjmu, přípravy a analýzy vzorků. Tyto laboratoře musí mít též možnost oddělit provoz v těchto jednotlivých prostorách (zvlášť myté sklo, odděleně sterilizované sklo, vybavení kompletní všech místností bez možnosti přenášení přístrojů, ale i drobného vybavení). Výrobce počítá s tím, že laboratoře jsou s technikou PCR obeznámené a vybavené pro její provádění, jak materiálově, tak personálně.

Při provádění testu je zcela nezbytné zařazovat kontroly pro každý krok přípravy a dalšího zpracování vzorků. Je třeba též počítat s nutností doplnit set zakoupením vlastní, poměrně drahé, polymerázy of firmy Applied Biosystems. Nezbytnou podmínkou přístrojového vybavení je hybridizační lázeň od firmy Innogenetics a termální cykler pro provádění PCR.

I když to výrobce neuvádí, zjistili jsme, že orientačně je možné provádět vizualizaci amplifikačních produktů na 4% gelu, ale nelze brát tyto výsledky jako konečné pro určení pozitivity, či negativity vzorku. Doporučujeme všem, kteří budou používat tento set, provádět vnitřní hodnocení kvality (nejlépe zařazovat vždy kontrolní klony, jako pozitivní kontrolu), a zúčastnit se jednou ročně externího hodnocení kvality.

Obr.: Srovnání detekce HPV typů setem INNO-LiPA a PCR s degenerovanými primery a sekvenací


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete