Menu
Laboratoře

DNA hybridizační test firmy GenID GmbH - HPV-screening: Detection and Differentiation of Human Papilloma Virus (HPV)

Princip metody:

Set HPV-screening vyráběný firmou GenID GmbH a distribuovaný v ČR firmou Genetica je určený pro detekci lidských papillomavirů (HPV) ve stěrech z hrdla děložního a bioptickém materiálu a základní rozlišení HPV na nízko-rizikové typy HPV a vysoko-rizikové typy HPV. Test má detekovat 24 typů HPV: 6 nízko-rizikových (LR HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44) a 18 vysoko-rizikových (HR HPV 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82) typů. HPV-screening je test založený na amplifikaci fragmentu z vysoce konzervované oblasti L1 genu HPV za použití primerů značených biotinem. Produkt této reakce je následně použit k obrácené hybridizaci, při které je próba specifická pro HPV obecně a pro skupinu HR a LR HPV pevně ukotvená na membránové stripy. Kontrolním genem amplifikace je gen pro GAPDH. PCR produkt specificky navázaný na specifickou próbu je detekován přes biotin streptavidin-konjugovanou protilátkou a následně barevnou reakcí.

Obr.: Možnosti výsledků a jejich interpretace

Hodnocení NRL:

Testování setu HPV-screening v naší laboratoři ukázalo jeho velké nedostatky. Nejzávažnějším nedostatkem je jeho specifita. Dochází k pozitivní reakci s HR HPV próbou u LR klonů, k falešně pozitivní reakci u negativních kontrol a falešně negativní reakci u DNA klonů, jejichž průkaz by set měl provádět. Závažným nedostatkem je i citlivost setu (>1000 kopií virového genomu na reakci). K provedení setu máme i formální výhrady (nedostatky v návodu jak anglickém, tak českém), malá množství jednotlivých složek kitu. Doporučená teplota nasedání primerů se liší v návodu výrobce a distributora. Vzhledem k tomu, že nám byl dodán pouze jeden kit (12 vzorků), omezili jsme se na nejzákladnější testování. Ve stávající podobě však nelze tento set doporučit pro distribuci v ČR.

Obr.: Výsledky detekce HPV DNA

Legenda:

 1. HPV 6
 2. HPV 11
 3. HPV 33
 4. HPV 39
 5. HPV 55
 6. SiHa
  (1000 kopií HPV 16 do reakce)
 1. SiHa
  (100 kopií HPV 16 do reakce)
 2. SiHa
  (10 kopií HPV 16 do reakce)
 3. HPV 11 a HPV 16
 4. kontrolní DNA
 5. H2O do PCR reakce

Firma GeneTica (zastupuje firmu Symbiosis) dále nabízí další kity pro detekci HPV:

 • PCR , RFLP- (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 53, 56,58, 59, 61)
 • PCR, EIA Quanti-Kin (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33)

Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete