Menu
Laboratoře

Laboratoř HLA serologie

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Laboratoř HLA serologie se zabývá detekcí a identifikací HLA protilátek (HLA = Human Leukocyte Antigens – hlavní histokompatibilitní systém člověka), dále prováděním lymfocytotoxického crossmatch testu (lymfocytová křížová zkouška) a serotypizací antigenů HLA. Základní metodou používanou pro uvedená vyšetření je standardní lymfocytotoxický test. Dále jsou pro detekci a identifikaci HLA protilátek používány vysoce senzitivní metody pevné fáze (techniky využívající mikrokuličky a přístroj Luminex).

Screening a identifikace HLA protilátek se provádí:

  • v rámci prevence HLA alosenzibilizace u polytransfundovaných nemocných, zejména u pacientů indikovaných k transplantaci hematopoetických kmenových buněk
  • při výběru HLA kompatibilního dárce krve pro nemocné, kteří již jsou refrakterní na podání trombocytových přípravků
  • v profylaxi závažných potransfuzních reakcí, zejména TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury), po podání transfuzních přípravků od dárců krve, kteří mají v anamnéze imunizační podnět (transfuze, těhotenství)

Lymfocytotoxický crossmatch se uplatňuje:

  • při výběru dárců transfuzních přípravků v rámci zlepšení účinnosti hemoterapie a prevence potransfuzních reakcí
  • při výběru HLA haploidentických dárců krvetvorných kmenových buněk před transplantací 

Serotypizace HLA antigenů I. třídy se provádí zejména:

  • u specializovaných dárců krve a krevních složek, zvláště trombocytů, určených pro refrakterní nemocné
  • u pacientů refrakterních na podání trombocytových přípravků
  • v rámci diferenciální diagnostiky některých chorob z oboru revmatologie, imunologie, oftalmologie a dalších; určují se i jednotlivé HLA antigeny (především HLA-B27)

Pracovníci laboratoře se podílejí na výukové činnosti v rámci specializačního vzdělávání lékařů, VŠ nelékařů i zdravotních laborantů.

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete