Menu
Laboratoře

NRL pro poruchy hemostázy

Laboratoř pro poruchy hemostázy (LPH) se zabývá diagnostikou a patofyziologií poruch hemostázy. Činnost laboratoře je skloubením rutinní a konziliární práce v laboratorní diagnostice a vědecko-výzkumné práce podporované granty. Laboratoř úzce spolupracuje s Centrem pro trombózu a hemostázu.

V roce 2010 laboratoř akreditovala 7 vyšetřovacích metod podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189. Laboratoř se rovněž úspěšně zúčastnila mezinárodní kontroly kvality ECAT, NEQAS a SEKK.

V roce 2010 pracoviště zavedlo novou metodiku na stanovení zbytkového inhibitoru u sledovaných pacientů se získaným inhibitorem FVIII.

Zároveň byl ustaven Český národní hemofilický program (ČNHP) s celostátní aktivitou, jehož cílem je neustále zvyšování dobré úrovně péče o nemocné s hemofilií a dalšími vrozenými krvácivými stavy. ÚHKT byl ustanoven jako jeden ze dvou CCC (Comprehensive Care Center) v České republice. Ze statutu vyplývá, že Laboratoř pro poruchy hemostázy odpovídá za vysoce specializovaná vyšetření krvácivých stavů, včetně molekulárně genetických vyšetření.

Laboratoř spravuje také Národní registr nemocných s vrozenými poruchami koagulace, jenž registruje více než 1400 nemocných s deficity FVIII, FIX, vWF, FXI, FXII, FVII a fibrinogenu.

V rámci grantu IGA, ve spolupráci s firmou Vidia, s.r.o. a pracovištěm dětské pediatrie na Universitätsklinik für Pädiatrie v rakouském Innsbrucku, laboratoř vyvinula ELISA test pro stanovení protilátek proti CFH (komplement faktor H). Toto vyšetření výrazně přispělo ke zlepšení diagnostiky atypického HUS. Další spolupráce pokračuje v rámci grantu IGA i s gynekologicko-porodnickým pracovištěm Motol.

Certifikáty externích kontrol kvality: ECAT, NEQAS koagulace, NEQAS MolGenHCert, NEQAS Trombofilie, NEQAS MolGenH40.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete