Menu
Laboratoře

NRL pro imunohematologii

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT

NRL provádí specializovaná imunohematologická vyšetření, která jsou zaměřena na řešení obtížných případů při stanovení krevních skupin, předtransfuzních vyšetření a vyšetření protilátek ze všech laboratoří České i Slovenské republiky; dále řeší obtížné případy imunohematologických komplikací v těhotenství, při autoimunitních hemolytických stavech a při interferenci biologické léčby monoklonálními protilátkami s laboratorními testy. Imunohematologická diagnostika je postupně rozšiřována o molekulárně–biologické metody, včetně genotypování krevních skupin pomocí microarrayí (BloodChip a FluoGene). 

V laboratoři je udržována banka zmražených vzácných erytrocytů a protilátek (jako člen mezinárodní výměnné skupiny SCARF). Laboratoř také koordinuje národní registr vzácných dárců krve a spolupracuje s bankou vzácných zmražených krví v ÚVN a přispívá i do Mezinárodního registru vzácných dárců v Bristolu ve Velké Británii, do kterého má přístup a zároveň má možnost koordinovat získání vhodného transfuzního přípravku. Spolupracuje s International Blood Group Reference Laboratory v Bristolu a řadou dalších světových imunohematologických pracovišť při ověřování neobvyklých nálezů.

V laboratoři jsou ověřovány nově zaváděné reagencie a systémy na stanovení krevních znaků a protilátek v rámci ČR.

Laboratoř připravuje vzorky pro externí kontrolu kvality imunohematologických vyšetření v České republice v rámci SEKK s.r.o. - cykly Imunohematologie (IH) a Přímý antiglobulinový test (PAT). 
Dále jsou v laboratoři vyšetřovány trombocytární, granulocytární a HLA protilátky a následně typizovány trombocytární antigeny. Laboratoř také vyšetřuje případy heparinem indukované trombocytopenie (HIT).

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete