Menu
Laboratoře

Laboratoř průtokové cytometrie

Laboratoř průtokové cytometrie je specializovaná laboratoř s rutinní/diagnostickou, výzkumnou a výukovou činností.

Laboratoř se zaměřuje na hematoonkologická onemocnění (akutní a chronické leukémie, lymfoproliferace/non hodgkinské lymfomy, myelodysplastické a myeloproliferativní syndromy), nenádorová onemocnění krvetvorby (vrozené a získané poruchy trombocytů a erytrocytů), transfuzní a transplantační hematologii.

Součástí laboratorního vybavení pracoviště jsou průtokový cytometr BD FACSCalibur (2 lasery/4 fluorescence), průtokový cytometr BD FACSCanto I (2 lasery/6 fluorescencí), průtokový cytometr BD FACSCanto II (3 lasery/9 fluorescencí) a průtokový cytometr/třídič buněk BD FACSAria III (3lasery/10 fluorescencí).

Laboratorní postupy jsou zavedené v souladu s konsenzuálním doporučením European Leukemia Net (ELN), International Clinical Cytometry Society (ICCS), European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) a akreditované dle normy ČSN EN ISO 15189.

Laboratoř se zúčastňuje národních (SEKK) a mezinárodních (UK NEQAS) cyklů externí kontroly kvality. Podílí se také na řešení řady ústavních grantových projektů, zároveň zajišťuje postgraduální a předatestační odborné přednášky a kurzy pro hematology a širokou lékařskou veřejnost.

Seznam zaměstnanců oddělení


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete