Menu
Laboratoře

Vyšetření fúzního genu BCR-ABL

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek 2015

MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR-ABL

MPZ je organizováno každoročně. Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 3 vzorky buněčných lyzátů nebo cDNA.

Hodnocená kritéria jsou:

 • určení pozitivity/negativity vzorku
 • určení typu přestavby  

Výsledky zaslané laboratořemi jsou porovnané s výsledky organizátora a v případě úspěšného absolvování MPZ obdrží laboratoře certifikáty.

Letošní kolo MPZ je plánované na 3. čtvrtletí roku 2016. Koncem listopadu budou laboratořím rozeslány vzorky pro analýzu, do poloviny prosince zašlou laboratoře výsledky organizátorovi a do konce roku budou analýzy vyhodnoceny a laboratořím zaslány certifikáty.

Garant: Mgr. Hana Žižková, Ph.D., NRL pro DNA diagnostiku (Hana.Zizkova@uhkt.cz, tel.: 221 977 397)

MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL

MPZ se koná 1x za 2 roky. Přihlášeným laboratořím jsou zaslány 4 vzorky buněčných lyzátů v duplikátech s hladinou BCR-ABL řádově 10 %, 1 %, 0,1 %, 0,01 % IS.

Hodnocená kritéria jsou:

 • linearita měření v celém rozsahu kvantifikace (10 % - 0,01 % IS)
 • citlivost detekce 0,01 % BCR-ABL
 • dostatečný počet kopií kontrolního genu
 • orientační přepočtový koeficient do trojnásobku hodnot referenční laboratoře

MPZ Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL je plánované na 2. čtvrtletí 2017. Podrobné informace budou zveřejněny koncem roku 2016.

Garant: Mgr. Václava Polívková, NRL pro DNA diagnostiku (Vendula.Polivkova@uhkt.cz, tel.: 221 977 397)

MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL

MPZ se koná 1x za 2 roky. Přihlášeným laboratořím je zasláno 6 vzorků buněčných lyzátů. Hodnocená kritéria jsou:

 • určení typu mutace ve vzorku
 • určení procentuálního zastoupení mutovaného klonu ve vzorku

MPZ Detekce mutací v kinázové doméně je plánované na 3. čtvrtletí 2017. Podrobné informace budou zveřejněny začátkem roku 2017.

Garant: Mgr. Václava Polívková, NRL pro DNA diagnostiku (Vendula.Polivkova@uhkt.cz, tel.: 221 977 397)

Plán MPZ pro rok 2017:

 • MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR-ABL – 4. čtvrtletí 2017
 • MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL – 2. čtvrtletí 2017
 • MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL – 3. čtvrtletí 2017

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek 2015

MPZ: Diagnostické vyšetření fúzního genu BCR-ABL

Během listopadu budou rozeslány laboratořím 3 vzorky lyzátů leukocytů (v trizolu nebo RLT). Do poloviny prosince zašlou laboratoře výsledky NRL a do konce roku budou analýzy vyhodnoceny a laboratořím zaslány certifikáty.

Garant: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

MPZ: Kvantitativní stanovení hladiny transkriptu M BCR-ABL

Kvantifikace transkriptů BCR-ABL v hladinách 10%-0,01% (IS). Rozeslány 4 vzorky lyzátu leukocytů (v trizolu nebo RLT) v duplikátech.

Počet zúčastněných laboratoří: 4 české, 3 slovenské

Tři laboratoře absolvovaly úspěšně, jedna laboratoř nesplnila v oblasti hodnocení linearity měření. Laboratořím byly zaslány certifikáty.

Dvěma  laboratořím byla nabídnuta revalidace přepočtového koeficientu (CF) pro vyjadřování výsledku v mezinárodním měřítku (IS), jedné laboratoři byla nabídnuta validace CF.

3 slovenské laboratoře:

1. laboratoř – splněno, dvě další ve fázi zpracování.

Garant: Mgr. Václava Polívková

MPZ: Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL

Určení typu mutace v kinázové doméně BCR-ABL a její kvantifikace. MPZ se koná 1x za 2 roky. Během prosince 2015 bude rozesláno 6 vzorků trizolových lyzátů v duplikátech.

Počet zúčastněných laboratoří: 6 (4 české, 2 slovenské)

Do konce února zašlou zúčastněné laboratoře výsledky analýz. Do konce března 2016 budou analýzy vyhodnoceny a zaslány certifikáty.

Garant: Mgr. Václava Polívková


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete