Menu
Laboratoře

Kvantitativní vyšetření buněčného chimerismu po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

Od roku 2005 skupina vyšetření buněčného chimerismu Národní referenční laboratoře ÚHKT pravidelně organizuje program Zkoušení způsobilosti pro oblast kvantitativního vyšetření chimerismu po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (alHSCT). Tohoto programu se účastní jak laboratoře z České republiky, tak i ze zahraničí.

Každá ze zúčastněných laboratoří má na výběr ze dvou variant – základní a rozšířená. Základní varianta zahrnuje 7 vzorků DNA, rozšířená 12 vzorků DNA izolovaných z plné periferní krve označených pořadovým číslem 1P (pacient před alHSCT), 2D (jeho dárce) a dalších 5 (10) vzorků z různých období po alHSCT označené 3TP – 7TP (12TP). U vzorků 1P a 2D je nutné provést genotypizaci (stanovení tzv. informativity) a u vzorků 3TP až 7TP (12T) účastník kvantifikuje přítomnost genotypu příjemce:

  • mikrochimerismus (přítomnost genotypu příjemce do 1%)
  • smíšený chimerismus (přítomnost rovno více než 1% genotypu příjemce)
  • kompletní chimerismus (přítomnost pouze genotypu dárce)

K testování jsou vybrané vzorky DNA získané, připravované a uchovávané dle pravidel uvedených v Příručce kvality NRL pro DNA diagnostiku a v příslušných přílohách SOP 01, SOP 07. Problematikou zkoušení způsobilosti je:

  1. Vyšetření informativity (určení referenčních alel) na základě vyšetření vzorků DNA pacienta před alHSCT (vzorek 1P) a jeho dárce HSC (vzorek 2D) – zápis dle platné nomenklatury.
  2. Kvantitativní vyšetření chimerismu stejného pacienta ve třech obdobích po alHSCT (vzorky č. 3TP – 7TP (12TP)) na základě vybraného(ných) DNA polymorfismu(ů), resp. i sex specifických lokusů.
  3. Interpretace.

Účastník provádí vyšetření metodami běžně používanými v jeho laboratoři.

Výsledky jsou porovnávány s organizátorem, očekávanými hodnotami a mediánem získaných hodnot. Hodnocení: 1SD (výborně), 2SD (dobře), 3SD (akceptovatelné), > 3SD (kritické). Výsledkový protokol zahrnuje grafické znázornění mezi účastníkem, referenční laboratoří (organizátorem) a ostatními účastníky. Po splnění podmínek je účastníkovi zaslán certifikát.Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete