Menu
Pro zdravotníky

Oddělení buněčné terapie

Oddělení buněčné terapie zpracovává a vyšetřuje štěpy kostní dřeně, periferní kmenové buňky a separované lymfocyty pro pacienty ÚHKT, Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, I. interní kliniky VFN, Hematologického oddělení FNKV, případně dalších pracovišť (při speciálních způsobech manipulace se štěpy). Dále připravuje štěpy i pro zahraniční pracoviště, stejně jako štěpy ze zahraničí přijímá. V tomto spolupracuje s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM.

Pracovníci oddělení buněčné terapie zajišťují expedici, rozmrazení a podání buněk transplantátu u lůžka pacienta. Kromě kmenových buněk kostní dřeně pro autologní (pacient je sám sobě dárcem) i alogenní (dárcem je někdo jiný) transplantace se zde zpracovávají i kmenové buňky z periferní krve a z pupečníkové krve. U indikovaných pacientů se provádí čištění štěpu ex vivo nebo jiné manipulace. Štěpy se charakterizují, aby tak byla zjištěna jejich kvalita. Pokud se nejedná o alogenní transplantaci s okamžitým podáním štěpu, pak se štěpy zamražují v programovém zmražovači a uchovávají v kryobance v tekutém dusíku při teplotě -196°C.

Řada prováděných manipulací má charakter výzkumné práce. Oddělení buněčné terapie se na nich podílí ve spolupráci s jinými pracovišti z České republiky i ze zahraničí.

Banka pupečníkové krve (BPK ČR)

Oddělení buněčné terapie je vedoucím pracovištěm projektu Banka pupečníkové krve České republiky (BPK ČR), který je podporován nadačním fondem Kapka naděje. BPK se také podílí na aplikovaném výzkumu v oblasti manipulace kmenových buněk získaných z krvetvorné tkáně. Štěpy pupečníkové krve jsou po vyšetření a typizaci pravidelně zařazovány (s půlroční karanténou) do mezinárodního registru dárců BMDW. Manipulace se štěpykrvetvorné tkáně se provádí i mimo pracovní dobu, pro případ odběru i podání o víkendu je udržována telefonická služba.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete