Menu
Pro zdravotníky

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení provádí diagnostiku a léčbu nemocných s chorobami krvetvorby, poskytuje specializovaná a superkonsiliární vyšetření a zaměřuje se na vysoce specializované léčebné postupy, kterými jsou zejména:

  • Kombinovaná standardní a vysokodávkovaná chemoterapie nemocných s akutní leukémií a s pokročilými stádii myelodysplastického syndromu
  • Léčba komplikací u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk
  • Léčba nemocných s vrozenými a získanými poruchami koagulace
  • Léčba nemocných s aplastickou anemií a s těžkými formami hemolytických anemií

Léčba nemocných vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a oddělení se účastní řady klinických studií organizovaných EORTC, European LeukemiaNet a dalšími subjekty.

Lůžkové oddělení se podílí na tvorbě Národního registru nemocných s MDS, kam jsou předávány údaje z databáze nemocných léčených v ÚHKT, na tvorbě Evropského registru nemocných s MDS v rámci projektu EHA-Leukemia-Net a na činnosti IWG (International Working Group) v projektu revize IPSS.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete