Menu
ÚHKT

Mgr. Lucie Vylitová, DiS.

Profil

Více než 13 let pracovala jako sestra u lůžka v intenzivní péči, v posledních 3 letech jako zástupkyně staniční sestry. Od roku 2006 působí v ÚHKT jako hlavní sestra (od roku 2013 jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči) a na pozici vrchní sestry Klinického úseku.

Odbornost

Zvyšování kvality, efektivity a bezpečnosti ošetřovatelské péče

Podpora osobního rozvoje ošetřovatelského personálu a týmové spolupráce

Spolupráce na ošetřovatelském výzkumu

Vzdělání

2004: FHS UK, Praha - obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích (Mgr.)

2001: 3. LF UK, Praha - obor Zdravotní vědy (Bc.)

1993: SZŠ a VZŠ, Praha – pomaturitní specializační studium - obor Sestra pro intenzivní péči (DiS.)

1992: SZŠ, Praha – obor Dětská sestra

Výuka

konzultace diplomových prací na VŠ – FHS UK Praha, Technická univerzita Liberec

odborný garant certifikovaného kurzu „Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii“