Menu
Pro zdravotníky

Aferetické oddělení

Na Aferetickém oddělení se provádějí dárcovské a terapeutické výkony za pomoci techniky hemaferézy

Pracoviště se zároveň zaměřuje na separace PBPC (krvetvorných buněk z periferní krve)
a terapeutické výkony především pro pacienty ÚHKT, ale také pro pacienty z různých klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, eventuelně z dalších nemocničních zařízení v ČR. Spolupracuje s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při přípravě PBPC od nepříbuzných dárců. Od roku 2000 dlouhodobě sleduje zdravotní stav dárců PBPC po mobilizaci a po separaci. Pracoviště má statut Tkáňového zařízení pro lidské tkáně a buňky.

Aferetické oddělení spolupracuje s mezinárodním registrem pro terapeutické aferézy WAA (World Apheresis Association) k registraci a vyhodnocení nežádoucích účinků komplikací u terapeutických hemaferéz. 

Pracovníci se kromě medicíny zabývají i řešením výzkumných projektů, které se zaměřují na:

  • ověření účinnosti separační technik pro přípravu MNC za použití nových typů separačního vybavení,
  • na zavedení techniky rheoferézy a ověření jejího efektu u nemocných  s AMD (věkem podmíněnou makulárnídegenerací oka) – podpořeno projektem OPPK,
  • na bezpečnost mobilizace a separace u dárců PBPC,
  • na frekvenci a závažnost nežádoucích reakcí v souvislosti s dárcovskými a terapeutickými hemaferézami.

Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete