Menu
Věda a výzkum

Laboratoř rekombinantních vakcín

Výzkumná skupina se zabývá vývojem metod pro ex vivo přípravu specifických T buněk proti lidskému cytomegaloviru. Jeden z přístupů spočívá ve stimulaci lidských T lymfocytů pomocí dendritických buněk s vnesenou syntetickou IVT mRNA kódující různé virové antigeny. Druhou metodou je in vitro stimulace a expanze paměťových T lymfocytů při použití peptidů a vhodných cytokinů. Takto by měly být získány multispecifické antivirové T buňky, jež by se měly uplatnit jake prevence virových infekcí, ale také jako základ pro modifikace pomocí rekombinantních T buněčných receptorů. Třetí cesta povede přes genetickou modifikaci T lymfocytů pomocí chimérických protilátkových receptorů (CAR). Součástí projektu je zavedení postupu namnožení dostatečného množství specifických T buněk, charakterizace připravených buněk a prověřování jejich funkce a využitelnosti pro terapeutické účely. Po zavedení postupu, bude ve spolupráci s imunoterapeutickou skupinou vypracován plán výroby těchto buněk za podmínek GMP.

Pro vyhledávání neimunních pacientů s vysokým  rizikem reaktivace cytomegalovirové infekce (HCMV) pracovníci laboratoře nedávno zavedli stanovení T buněčné odpovědi pomocí testu ELISPOT-interferon gama. Evaluace testu byla provedena v prospektivní studii se 27 pacienty. Prokázalo se, že test je vhodný pro hledání pacientů ohrožených reaktivací infekce HCMV.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete