Menu
ÚHKT

RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

administrativní pracovnice

Tel: +420 221 977 269
Email: Sarka.Nemeckova@uhkt.cz

Pracoviště:

Odbornost

Výzkumná činnost:

Studium rekonstituce buněčné imunity proti lidskému cytomegaloviru u pacientů po transplantaci kostní dřeně s cílem stanovit parametry odpovědi charakteristické pro pacienty v riziku reaktivace infekce 

Vývoj metod stimulace lidských T lymfocytů pomocí dendritických buněk s vnesenou IVT- mRNA a ověřování jejich využitelnosti pro monitorování imunitní odpovědi u pacientů a pro expanzi T lymfocytů ex vivo na modelu imunity proti lidskému cytomegaloviru

Terapeutické genetické vakcíny proti nádorům indukovaným lidským papilomavirem a proti chronické myeloidní leukemii

Vývoj rekombinantních vektorů na bázi viru vakcinie

Členství:

Člen redakční rady Acta Virologica

Člen vědecké rady 1. Lékařské fakulty UK

ČLS JEP - Společnost pro genovou a buněčnou terapii, - Společnost pro hematologii a transfuzní lékařství, - Vakcinologická společnost,

Česká imunologická společnost

Vzdělání

2001 DrSc. virologie

1986 CSc. buněčná biologie, ÚMG, ČSAV

1973 UK Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie, specializace biofyzika

Výuka

Přednáškový kurz MB140P72: Viry a imunitní systém hostitele , UK Přírodovědecká fakulta UK

Školitel PGS a člen oborové rady postgraduálního studia molekulární biologie, genetiky a virologie, Universita Karlova, Praha