Menu
Věda a výzkum

Přednášky

Souhrn vyzvaných či vybraných přednášek na národních a mezinárodních kongresech a seminářích za poslední 3 roky.

2015

 1. Machová Poláková K. Může pokles hladiny BCR-ABL transkriptu v prvních měsících od zahájení léčby předpovídat odpověď na TKI? Předneseno: Kontroverze hemato(onkologii) 2015, Praha
 2. Monika Jarušková, Nikola Čuřík, Hana Klamová, Kateřina Machová Poláková. Jednobodové polymorfismy v promotoru genu SLC22A4 významně souvisí s rezistencí na léčbu imatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Předneseno: 16. Pražský hematologický den, 2015, Praha
 3. N. Curik, K. Srutova, J. Koblihova, F. Savvulidi, H. Klamova, D. Perrotti, T. Stopka, K. Machova Polakova. BCR-ABL upregulates MYB trhough multiple mechanisms leading to deregulation of MYB-dependent oncogenic pathway in CML. Předneseno: 17th Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, 2015, Estoril.
 4. H. Žižková, E. Motlová, K. Zemanová, H. Klamová, L. Hovorková, J. Zuna, K. Vlčanová, J. Zach, S. Saussele, F.X. Mahon a K. Machová Poláková. Pacient-specifická DNA detekce BCR-ABL1 pro monitorování minimální reziduální nemoci u chronické myeloidní leukémie. Předneseno: XVII. Ročník Slovensko-českého hematologického a transfuziologického sjezdu, 2015, Bratislava
 5. N. Čuřík, K. Šrůtová, J. Koblihová, F. Savvulidi, H. Klamová, M. Jarušková, D. Perrotti, T. Stopka, K. Machová Poláková. BCR-ABL moduluje expresi MYB vícero nezávislými mechanismy a dereguluje tak MYB-dependentní onkogenní dráhu u CML. Předneseno: XVII. Ročník Slovensko-českého hematologického a transfuziologického sjezdu, 2015, Bratislava
 6. Machová Poláková K. Molekulární biologie a její místo v diagnostice v hematologii. Předneseno: Základy hematologické diagnostiky, Praha 17.9.2015
 7. Machová Poláková K. Molecular studies on BCR-ABL and BCR-ABL dependent events in CML. Ludwig Boltzmann Cluster Lecture Series, 2015, Vídeň
 8. V. Polívková, P. Rohoň, N. Čurík1, H. Klamová, O. Černá, M. Divoká,  J. Zach, M. Novák, I. Marinov, S. Soverini, E. Faber, K. Machová Polaková. Individualizovaná terapie IFNα a omezení selekčního tlaku tyrosin kinázových inhibitorů (TKI) vede k dosažení MMR a eliminaci mutovaného BCR-ABL transkriptu u vysoce rizikových pacientů s CML. Předneseno: XXIX. Ročník OHD, 2015, Olomouc.
 9. H. Žižková, K. Zemanová, H. Klamová, J. Zach, E. Motlová, S. Saussele, F.X. Mahon a K. Machová Polaková. Bude digitální PCR technologií příští generace pro přesnou a citlivou kvantifikaci BCR-ABL1 a monitorování hluboké molekulární odpovědi u CML? Předneseno: XXIX. Ročník OHD, 2015, Olomouc.
 10. Machová Poláková K. Příklady využití NextGENe®. Předneseno: Seminář Carolina BioSystems, s.r.o.,  Praha-Ruzyně 

 

2014

 1. Linhartová J., Hovorková L., Soverini S., Benešová A., Jarušková M., Klamová H., Zuna J., Machová Poláková K. Charakterizace genomické fúze BCR-ABL1 a detekce SNPs upstream a downstream od zlomů v genech BCR a ABL1 u pacientů s CML s použitím sekvenování nové generace. Předneseno: XXVIII. Ročník OHD, 2014, Olomouc.
 2. Machová Poláková K. Znalost mutačního stavu v BCR-ABL genu rozhoduje o léčbě. Předneseno: Regionální setkání zdravotníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků v Praze, 2014, CML diagnóza.
 3. Machová Poláková K and Kulvait V. Data processing and error filtering algorithms to reliably detect mutations in the BCR-ABL kinase domain by next-generation sequencing. Předneseno: GENES, GENETICS & GENOMICS (G3) symposium, Praha

 

2013

 1. Adéla Broučková, Simona Soverini, Vojtěch Kulvait, Alexander Kohlmann, Monika Jarušková, Caterina de Benedittis, Hana Klamová, Marek Trněný, Torsten Haferlach, Michele Baccarani, Giovanni Martinelli, Kateřina Machová Poláková: Ultra-deep sequencing with computed tresholds for sensitive mutation analysis in the kinase domain of BCR-ABL: Focused on deep mutation detection in chronic myeloid leukemia in chronic phase. Předneseno: 18th Congress of EHA, 2013, Stockholm, Švédsko.
 2. Machová Poláková K.  The basic monitoring before we can talk about “cure”. Předneseno: CML Horizons 2013, 11th international conference for organizations representing people with CML, Praha 3-5 Května 2013
 3. Machová Poláková K. Evolving approaches in mutational analysis. Předneseno: 2nd CML experts meeting, Athény 24.5.2013
 4. Machová Poláková K. Monitorace CML pomocí molekulárně biologických technik Předneseno: VIII Brněnské hematologické dny, Brno 6.-7.11.2013
 5. Machová Poláková K. Molekulární patogeneze CML Předneseno: VIII Brněnské hematologické dny, Brno 6.-7.11.2013
 6. Broučková, A.; Kulvait, V.; Soverini, S.; Kohlmann, A.; Jarušková, M.; Linhartová, J.; Klamová, H.; Trněný, M.; Haferlach, T.; Baccarani, M.; Martinelli, G.; Machová Poláková, K.
  Výpočet prahových hladin pro vysoce citlivou detekci mutací v kinázové doméně BCR-ABL pomocí sekvenování nové generace: zaměřeno na hlubokou detekci mutací u CML v chronické fázi. Předneseno: XXVII. Olomoucké hematologické dny. Olomouc 12.-14.5. 2013

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete