Menu
Věda a výzkum

Přednášky

Souhrn vyzvaných či vybraných přednášek na národních a mezinárodních kongresech a seminářích za poslední 3 roky.

2020

 1. Machova Polakova K, Albeer A, Polivkova V, Vlcanova K, Fabarius A, Klamová H, Spiess B, Waller C, Brümmendorf T, Dengler J, Kunzmann V, Burchert A, Bělohlávková P, Mustjoki S, Faber E, Mayer J, Žáčková D, Panayiotidis P, RichterJ, Hansen H .H, Saussele S and Pfirrmann M. GENOTYPES OF THE GENE ENCODING THE MEMBRANE TRANSPORTER SLC22A4 ARE ASSOCIATED WITH MOLECULAR RELAPSE-FREE SURVIVAL AFTER DISCONTINUATION OF IMATINIB THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA. Předneseno: Pražské hematologické dny 22.–23. 1. 2020
 2. Katerina Machova Polakova, Matthew Salmon, Hana Zizkova, Andrea Gottschalk, Eliska Motlova, Tomas Jurcek, Jan Zuna, Lenka Hovorkova, Jitka Koblihova, Hana Klamova, Marketa Stastna Markova, Dana Srbova, Adela Benesova, Vaclava Polivkova, Daniela Zackova, Jiri Mayer, Ingo Roeder, Ingmar Glauche, Andreas Hochhaus, Helen White, Nicholas Cross. INDIVIDUAL MOLECULAR RESPONSE EVALUATION ON BOTH DNA AND MRNA BCR-ABL1 LEVEL DIMINISHED DIFFERENCES IN TIME TO MOLECULAR RESPONSE ACHIEVEMENT BETWEEN CML PATIENTS WITH E13A2 VS E14A2 TRANSCRIPT TYPE. Předneseno na EHA2021 Virtual Congress, 9.-17.6.2021
 3. Katerina Machova Polakova. Molekulárně genetické markery v předpovědi remise bez léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukémií. Předneseno na: Brněnské hematologické dny 2020, 4. 11. 2020

 

2019

 1. N. Curik, V. Polivkova, J. Koblihova, T. Kalina, P. Burda, K. Rejlova, D. Kuzilkova, V. Kanderova, L. Kacerova, K. Vlcanova, S. Venclikova, K. Blagoevova, S. Ransdorfova, J. Brezinova, H. Klamova and K. Machova Polakova. Mutation acquisition conferring resistance of CML cells to TKI via distinct leukemic pathways is a random process allowed by impaired mechanism of DNA reparation. Předneseno na XXXIII. Olomoucké hematologické dny. Olomouc 26. -28. 5. 2019

 2. K. Machová Poláková, H. Žižková, J. Zuna, E. Motlová, L. Hovorková, P. Pecherková, H. Klamová, M. Štastná Marková, D. Srbová, J. Koblihová, A. Benešová, V. Polívková, T. Jurček, D. Žáčková, J. Mayer, T. Ernst, F.X. Mahon, S. Saussele, N. C. P. Cross, A. Hochhaus. DNA BCR-ABL1 analýza poskytuje stratifikační model “semaforu” s možným uplatněním pro předpověď přežití bez léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukémií. Předneseno na XXXIII. Olomoucké hematologické dny. Olomouc 26. -28. 5. 2019

 3. N. Curik, V. Polivkova, J. Koblihova, T. Kalina, P. Burda, K. Rejlova, D. Kuzilkova, V. Kanderova, S. Ransdorfova, J. Brezinova, K. Machova Polakova. A Mutation acquisition conferring resistance of CML cells to TKI is a random process allowed by error-prone DNA reparation. Předneseno na 21st Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, 2019, Bordeaux, Francie.

 4. K. Machova Polakova, A. Albeer, V. Polivkova, K. Vlcanova, A. Fabarius, H. Klamova, B. Spiess, C. Waller, T.H. Brümmendorf, J. Dengler, V. Kunzmann, A. Burchert, P. Belohlavkova, S. Mustjoki, E. Faber, J. Mayer, D. Zackova, P. Panayiotidis, J. Richter, H. Hjort-Hansen, S. Saußele, M. Pfirrmann. Genotypes of the gene encoding the membrane transporter SLC22A4 are associated with molecular relapse-free survival after discontinuation of imatinib therapy in patients with chronic myeloid leukemia. Předneseno: 21st Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, 2019, Bordeaux, Francie.

 5. K. Machova Polákova, J. Koblihová, A. Benešová, V. Polívková, M. Marková Šťastná, D. Srbová, H. Klamová, C. Šálek. Moderovaná diskuse na téma zavedení NGS a digitální PCR pro detekci BCR-ABL1 mutací u CML a Ph+ALL do lékařské praxe/panelové sekvenování. Předneseno: Vzdělávací workshop Uplatnění nových technologií pro precizní medicínu CML a ALL, Praha 15. 11. 2019

 6. H. Žižková. Digitální PCR pro detekci měřitelné zbytkové nemoci u CML. Předneseno: Vzdělávací workshop Uplatnění nových technologií pro precizní medicínu CML a ALL, Praha 15. 11. 2019

 7. K. Machová Poláková. Mezilaboratorní standardizace BCR-ABL1 vyšetřování. Předneseno: Vzdělávací workshop Uplatnění nových technologií pro precizní medicínu CML a ALL, Praha 15. 11. 2019

 8. V. Polívková. Souhrn MPZ 2018-2019. Předneseno: Vzdělávací workshop Uplatnění nových technologií pro precizní medicínu CML a ALL, Praha 15. 11. 2019

 9. A. Benešová. Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL1 metodou Sekvenování nové generace (NGS). Předneseno: Vzdělávací workshop Uplatnění nových technologií pro precizní medicínu CML a ALL, Praha 15. 11. 2019

 

2018

 1. K. Machová Poláková. Mutational analyses in the era of next generation sequencing. MPN&MPNr-EuroNet Thirteenth Meeting, Krakow, Polsko, 25. – 27. 4. 2018 

 2. J. Koblihova, K. Srutova, M. Jaruskova, H. Klamova, K. Machová Polakova. The Association of Transposable Elements with Chronic Myeloid Leukemia Supports an Assumption That Non-Coding Variable Regions of the Human Genome May Play a Role in Hematological Malignancies. Předneseno: 20th Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, Miami, FL, USA, 13. – 16. 9. 2018

 3. K. Machová Poláková, V. Polívková, P. Pecherková, J. Koblihová, H. Žižková, A. Benešová, H. Klamová, C. Šálek (Praha) Klinická relevance detekce low-level mutací v éře nanotechnologií. Předneseno: 1. I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16. – 19. září 2018

 4. P. Burda, N. Čuřík, K. Šrůtová, F. Savvulidi, G. Silvestri, H. Klamová, P. Pecherková, Ž. Sovová, J. Koblihová, T. Stopka, D. Perroti, K. Machová Poláková. Myc dependent epigenetic repression mechanism of the mir150 transcription in chronic myeloid leukemia contributes to impaired myeloid differentiation. Předneseno: 1. I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16. – 19. září 2018

 5. K. Machová Poláková. Molekulární biologie a její význam v “super-perzonalizované” léčbě CML. Předneseno: 10+1 rok se Sprycelem, 31. října 2018, Brno

 

2017

 1. K. Machová Poláková. New molecular technologies for BCR-ABL1 mutation screening. Angelini / Incyte Roundtable Meeting, Vídeň, 1. 3. 2017

 2. K. Šrůtová, N. Čuřík, P. Burda, F. Savvulidi, G. Silvestri, H. Klamová, P. Pecherková, Ž. Sovová, J. Koblihová, T. Stopka, D. Perrotti, K. Machová Poláková. miR-150 v patogenezi a rezistenci buněk chronické myeloidní leukémie. Předneseno: 18. studentská vědecká konference 1. LF UK, Praha, 23. 5. 2017.

 3. K. Machová Poláková. Molecular genetics in diagnostics and treatment of leukemias. Seminar, Regionální centrum Haná, Olomouc 30.5.2017

 4. N. Curik, V. Polivkova, T. Kalina, V. Kanderova, J. Linhartova, F. Savvulidi, O. Toman, K. Blagoevova, E. Motlova, L. Kacerova, S. Ransdorfova, J. Brezinova, H. Klamova and K. Machova Polakova. BCR-ABL1 Mutations are acquired during resistance development in de novo CML KCL-22 cells but not in aged cells. Předneseno: XXXI. Olomoucké hematologické dny. Olomouc 28.-30. 5. 2017

 5. P. Burda, N. Curik, K. Srutova, F. Savvulidi, G. Silvestri, H. Klamova, P. Pecherkova, Z. Sovova, J. Koblihova, T. Stopka, D. Perrotti, K. Machova Polakova. MYC-dependent repression mechanism of the MIR150 transcription regulation in chronic myeloid leukemia. Předneseno: XXXI. Olomoucké hematologické dny. Olomouc 28. - 30. 5. 2017

 6. P. Burda, N. Curik, K. Srutova, F. Savvulidi, G. Silvestri, H. Klamova, P. Pecherkova P, Z. Sovova, J. Koblihova, T. Stopka, D. Perrotti and K. Machova Polakova. MYC-dependent repression mechanism of the miR-150 transcriptional regulation in chronic myeloid leukemia. Předneseno: 22rd Congress of EHA, 22. -25. 6. 2017, Madrid, Španělsko

 7. K. Machova Polakova. Sekvenování nové generace pro analýzu genů a genomu chronické myeloidní leukémie. Předneseno: 18. Pražský hematologický den, Praha 19. 10. 2017

 8. P. Burda. Epigenetická kontrola exprese miR-150 u CML je řízena onkogenním faktorem MYC. Předneseno: 18. Pražský hematologický den, Praha 19. 10. 2017.

 9. K. Machová Poláková: Jsme připraveni aplikovat NGS pro citlivou detekci BCR-ABL1 mutací v praxi? Předneseno: Vzdělávací workshop Molekulární monitorování BCR-ABL1, Praha, 3. 11. 2017

 10.     10.H. Žižková. Digitální PCR: DNA a mRNA kvantifikace BCR-ABL1. Předneseno: Vzdělávací workshop Molekulární monitorování BCR-ABL1, Praha, 3. 11. 2017

 11.     11. K. Machová Poláková. Current Methods in Detection and Monitoring of BCR-ABL1 Kinase Domain Mutations. Next Generation Sequencing (NGS) in CML and Ph+ ALL Patients CML & Ph+ ALL - State of the Art Expert Panel no 003. Praha, listopad 2017 

 

2016

 1. M. Krutská (Jarušková), N. Čuřík, R. Hercog, V. Polívková, E. Motlová, V. Beneš, H. Klamová, K. Machová Poláková. SNP alely v regulačních oblastech genů SLC22A4 a SLC22A5 jsou významně spjaty s dosažením stabilní velké molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií léčených imatinibem v první linii, Orální prezentace XXX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 29. – 31. 5. 2016

 2. M. Krutska (Jaruskova), N. Curik, R. Hercog, V. Polivkova, E. Motlova, V. Benes, H. Klamova, K. Machova Polakova. Alleles of SNPs in regulatory regions of SLC22A4 and SLC22A5 genes are significantly associated with stable major molecular response to imatinib first line in patients with chronic myeloid leukemia, Předneseno: 21st Congress - European Hematology Association, 9. – 12. 6. 2016, Kodaň, Dánsko

 3. K. Machová Poláková, H. Žižková, V. Polívková, S. Soverini, P. Burda. Éra nových technologií – definitivní řešení pro monitoraci léčby CML? Předneseno: XI. Brněnské hematologické dny, Brno, 2. – 3. 11. 2016

 

2015

 1. Machová Poláková K. Může pokles hladiny BCR-ABL transkriptu v prvních měsících od zahájení léčby předpovídat odpověď na TKI? Předneseno: Kontroverze hemato(onkologii) 2015, Praha

 2. Monika Jarušková, Nikola Čuřík, Hana Klamová, Kateřina Machová Poláková. Jednobodové polymorfismy v promotoru genu SLC22A4 významně souvisí s rezistencí na léčbu imatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Předneseno: 16. Pražský hematologický den, 2015, Praha

 3. N. Curik, K. Srutova, J. Koblihova, F. Savvulidi, H. Klamova, D. Perrotti, T. Stopka, K. Machova Polakova. BCR-ABL upregulates MYB trhough multiple mechanisms leading to deregulation of MYB-dependent oncogenic pathway in CML. Předneseno: 17th Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, 2015, Estoril.

 4. H. Žižková, E. Motlová, K. Zemanová, H. Klamová, L. Hovorková, J. Zuna, K. Vlčanová, J. Zach, S. Saussele, F.X. Mahon a K. Machová Poláková. Pacient-specifická DNA detekce BCR-ABL1 pro monitorování minimální reziduální nemoci u chronické myeloidní leukémie. Předneseno: XVII. Ročník Slovensko-českého hematologického a transfuziologického sjezdu, 2015, Bratislava

 5. N. Čuřík, K. Šrůtová, J. Koblihová, F. Savvulidi, H. Klamová, M. Jarušková, D. Perrotti, T. Stopka, K. Machová Poláková. BCR-ABL moduluje expresi MYB vícero nezávislými mechanismy a dereguluje tak MYB-dependentní onkogenní dráhu u CML. Předneseno: XVII. Ročník Slovensko-českého hematologického a transfuziologického sjezdu, 2015, Bratislava

 6. Machová Poláková K. Molekulární biologie a její místo v diagnostice v hematologii. Předneseno: Základy hematologické diagnostiky, Praha 17.9.2015

 7. Machová Poláková K. Molecular studies on BCR-ABL and BCR-ABL dependent events in CML. Ludwig Boltzmann Cluster Lecture Series, 2015, Vídeň

 8. V. Polívková, P. Rohoň, N. Čurík1, H. Klamová, O. Černá, M. Divoká,  J. Zach, M. Novák, I. Marinov, S. Soverini, E. Faber, K. Machová Polaková. Individualizovaná terapie IFNα a omezení selekčního tlaku tyrosin kinázových inhibitorů (TKI) vede k dosažení MMR a eliminaci mutovaného BCR-ABL transkriptu u vysoce rizikových pacientů s CML. Předneseno: XXIX. Ročník OHD, 2015, Olomouc.

 9. H. Žižková, K. Zemanová, H. Klamová, J. Zach, E. Motlová, S. Saussele, F.X. Mahon a K. Machová Polaková. Bude digitální PCR technologií příští generace pro přesnou a citlivou kvantifikaci BCR-ABL1 a monitorování hluboké molekulární odpovědi u CML? Předneseno: XXIX. Ročník OHD, 2015, Olomouc.

 10. Machová Poláková K. Příklady využití NextGENe®. Předneseno: Seminář Carolina BioSystems, s.r.o.,  Praha-Ruzyně 

 

2014

 1. Linhartová J., Hovorková L., Soverini S., Benešová A., Jarušková M., Klamová H., Zuna J., Machová Poláková K. Charakterizace genomické fúze BCR-ABL1 a detekce SNPs upstream a downstream od zlomů v genech BCR a ABL1 u pacientů s CML s použitím sekvenování nové generace. Předneseno: XXVIII. Ročník OHD, 2014, Olomouc.

 2. Machová Poláková K. Znalost mutačního stavu v BCR-ABL genu rozhoduje o léčbě. Předneseno: Regionální setkání zdravotníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků v Praze, 2014, CML diagnóza.

 3. Machová Poláková K and Kulvait V. Data processing and error filtering algorithms to reliably detect mutations in the BCR-ABL kinase domain by next-generation sequencing. Předneseno: GENES, GENETICS & GENOMICS (G3) symposium, Praha

 

2014

 1. Adéla Broučková, Simona Soverini, Vojtěch Kulvait, Alexander Kohlmann, Monika Jarušková, Caterina de Benedittis, Hana Klamová, Marek Trněný, Torsten Haferlach, Michele Baccarani, Giovanni Martinelli, Kateřina Machová Poláková: Ultra-deep sequencing with computed tresholds for sensitive mutation analysis in the kinase domain of BCR-ABL: Focused on deep mutation detection in chronic myeloid leukemia in chronic phase. Předneseno: 18th Congress of EHA, 2013, Stockholm, Švédsko.

 2. Machová Poláková K.  The basic monitoring before we can talk about “cure”. Předneseno: CML Horizons 2013, 11th international conference for organizations representing people with CML, Praha 3-5 Května 2013

 3. Machová Poláková K. Evolving approaches in mutational analysis. Předneseno: 2nd CML experts meeting, Athény 24.5.2013

 4. Machová Poláková K. Monitorace CML pomocí molekulárně biologických technik Předneseno: VIII Brněnské hematologické dny, Brno 6.-7.11.2013

 5. Machová Poláková K. Molekulární patogeneze CML Předneseno: VIII Brněnské hematologické dny, Brno 6.-7.11.2013

 6. Broučková, A.; Kulvait, V.; Soverini, S.; Kohlmann, A.; Jarušková, M.; Linhartová, J.; Klamová, H.; Trněný, M.; Haferlach, T.; Baccarani, M.; Martinelli, G.; Machová Poláková, K.
  Výpočet prahových hladin pro vysoce citlivou detekci mutací v kinázové doméně BCR-ABL pomocí sekvenování nové generace: zaměřeno na hlubokou detekci mutací u CML v chronické fázi. Předneseno: XXVII. Olomoucké hematologické dny. Olomouc 12.-14.5. 2013


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete