Menu
Věda a výzkum

Oddělení buněčného chimerizmu

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Základním zaměřením oddělení je vyšetření buněčného chimerizmu pomocí genotypizace a kvantifikace variabilních polymorfismů typu Short Tandem Repeats (STR) fragmentační analýzou, a také pomocí krátkých inzercí a delecí (indel) kvantitativní real-time PCR. Vyšetření se vstupně provádí u pacientů a vybraných dárců indikovaných k alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk; následuje dlouhodobé monitorování jejich potransplantačního průběhu, kdy vyšetření pomáhá stanovit dynamiku přihojení štěpu a kdy se sleduje, zda nedochází k návratu původní krvetvorby. Při případném vzniku relapsu onemocnění je pro správné určení následné strategie léčby schopna rozlišit, zda se jedná o relaps klasický či HLA-loss relaps. Laboratoř dále analyzuje extramurální vzorky pacientů po transplantaci orgánů, kde stanovuje podíl krvetvorby dárce orgánů. 

Oddělení buněčného chimerizmu je referenční pracoviště (Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku). Organizuje externí porovnávání zkoušek a nabízí konzultační služby. 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete