Menu
ÚHKT

MUDr. Šárka Rahmatová

Odbornost

Odborné zaměření

získávání, zpracování a aplikace krvetvorné tkáně

T deplece štěpů periferních kmenových buněk pro alogenní a autologní transplantace

koordinátor Banky pupečníkové krve ČR

buněčná terapie