Menu
ÚHKT

doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

vedoucí aferetického oddělení

Tel: +420 221 977 342, +420 221 977 513, +420 221 977 295
Email: Zdenka.Gasova@uhkt.cz

Profil

Od roku 2005 je vedoucí Aferetického oddělení. V letech 2005 až 2015 byla rovněž přednostkou Transfuziologického úseku ÚHKT. Kromě toho také vyučuje na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, působí v odborných společnostech a je řešitelkou řady grantů.

Odbornost

Zaměření:

Specializace v transfuzní problematice

Specializace v problematice aferetických dárcovských a terapeutických technik

Členství v odborných společnostech:

Vědecký sekretář výboru Společnosti pro transfuzní lékařství (od r. 2006)

Členka Hematologické společnosti JEP

President elect of European Society for Hemapheresis (ESFH) 2005-2011

Členka European Society for Hemapheresis (ESFH)

Členka redakční rady časopisu Transfuze a hematologie dnes

Vzdělání

Studium:

Fakulta všeobecného lékařství UK Praha

Interní aspirantura obor biofyzika, Ústav biofyziky a nukleární mediciny, Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 

Kandidátská dizertačnípráce: „Nekontaktní termografická metoda v diagnostice onemocnění prsu"

Specializace v oboru vnitřní lékařství I. stupně

Specializace v oboru hematologie a transfuzní služba

Docentka pro obor vnitřní lékařství. Habilitační práce na téma „Separace krevních komponent. Význam nových vysoce účinných separačních postupů v terapii nemocných“

Absolvované kurzy: 

Kurs Rady Evropy „Course on Optimal Use of Resources Management and Organisation of Blood Transfusion Services“, (1995, Helsinky) 

Kurs European School of Transfusion Medicine, „Production and Clinical Use of Plasma Fractions“, (1995, Tours) 

Kurs European School of Transfusion Medicine, „Supportive Transfusion Therapy in Oncological Patients“, (1996, Brusel)

 Kurs European School of Transfusion Medicine, „Transfusion Medicine, Hematology and Clinical Pathology, (Aktivní účast – přednášková činnost)    

 Kurs European School of Transfusion Medicine, „Advanced Hemapheresis" (Janov)

 Kurs European School of Transfusion Medicine, „Therapeutic Hemapheresis – Diagnosis and Transfusion Treatment of Emergencies in Hemostatic Disorders“, Praha (Aktivní účast – přednášková činnost)

 Kurs European School of Transfusion Medicine, „Risk Perception and Risk Assessment in Transfusion Medicine“  (Brusel)

Výuka

Od r. 1992 - externí spolupráce v IPVZ Praha - přednášková činnost

Od r. 2002 – doposud - výuka transfuzního lékařství na 1. LF UK Praha

Školitelka doktorského studijního programu lékařská biofyzika