Menu
Pro zdravotníky

Základní programy klinického úseku

Alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby, především od nepříbuzných dárců, jak po klasické přípravě, tak po přípravě s redukovanou intenzitou. Tento program v posledních letech prodělal významný rozvoj a ÚHKT je centrem s největším počtem těchto náročných výkonů v České republice.

Hematologická intenzivní péče (včetně umělé plicní ventilace a mimotělních eliminačních metod; specializovanou péči kromě vlastních specialistů zajišťují též konziliáři z ostatních medicínských oborů).

Léčba pacientů s akutní myeloidní leukémií a akutní lymfoblastickou leukémií dle mezinárodních i národních protokolů.

Péče o nemocné s myelodysplastickým syndromem (MDS), vzácnými anémiemi a myeloproliferativními syndromy; uznáním kvality diagnostické a léčebné péče o nemocné s MDS je i jmenování ÚHKT Evropským centrem excelence.

Léčba nemocných s chronickou myeloidní a chronickou lymfatickou leukémií.

Program diagnostiky a léčby nemocných se získanými i vrozenými krvácivými stavy, trombofilními stavy. Péče o tyto nemocné je na klinickém úseku soustředěna do Centra pro trombózu a hemostázu. Pracovníci této součásti klinického úseku se vedle rutinní léčebné péče zabývají též stanovováním přenašečství a prenatální diagnostikou hemofilií. Součástí úseku je i Národní referenční laboratoř pro koagulaci a referenční pracoviště pro některé DNA metodiky, které těsně spolupracuje s Centrem trombózy a hemostázy.

Vědecké projekty a výzkum, včetně účasti na grantových projektech a studiích, jsou významnou součástí činnosti všech oddělení Klinického úseku. 

Vzácná onemocnění. V rámci programu rozvoje péče o vzácná onemocnění získal ÚHKT dotaci z ministerstva zdravotnictví na vytvoření Registru vzácných onemocnění červené krevní řady.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete