Menu
Věda a výzkum

Aktuality

G3 Symposium 2018

Symposium Genes, Genetics, Genomics proběhne 16. března 2018.

  • Finální program ke stažení (PDF)

Pozvánka: Sympozium Genes, Genetics and Genomics (G3) 2017 ve Vestci a v Praze

6.–7. 4. 2017

Srdečně Vás zveme na osmý ročník vědecké akce Genes, Genetics and Genomics – G3 Symposium.

G3 proběhne ve Vesci a v Praze 6. – 7. dubna 2017 pod záštitou 1. lékařské fakulty UK a Ústavu hematologie a krevní transfuze. Na programu budou přednášky předních vědců z renomovaných zahraničních pracovišť.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.


Sympozium Genes, Genetics and Genomics (G3) 2016 v Praze

15. 4. 2016

V pořadí již sedmý ročník tradiční jarní pražské vědecké akce Genes, Genetics and Genomics, G3 Sympozium s mezinárodní účastí proběhl v pátek 15. dubna 2016. Stejně jako vloni se setkání uskutečnilo v přednáškovém sále budovy děkanátu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která celé konání sympozia společně s Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) zaštiťovala. Přímou organizaci převzali za 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy prof. Tomáš Stopka a za ÚHKT dr. Kateřina Machová Poláková.

Sympozium G3 proběhlo formou dvou obsáhlých přednášek v podání předních vědců z renomovaných zahraničních univerzitních pracovišť. Hlavním zaměřením sympozia byla problematika rezistence na chronickou myeloidní leukémii a změna genové exprese během normální krvetvorby.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu.


Single Cell Gene Expression Analysis – praktický kurz EMBO

Duben 2016

Pavel Burda byl jedním z šestnácti mladých vědců z celého světa, kteří byli vybráni organizátory kurzu EMBO na základě hodnocení zaslaných aplikací. Díky své úspěšné přihlášce a žádosti měl možnost absolvovat tento velice intenzivní týdenní praktický kurz v laboratořích  EMBL (The European Molecular Biology Laboratory) v německém Heidelbergu.

Kurz se věnoval progresivním moderním metodám pro analýzu molekulárních dějů na úrovni jednotlivých buněk, tzv. single cell analýze. Náplní byla teoretická i praktická část spojená s představením metod pro izolaci individuálních buněk (FACS, LCM) a následnou expresní analýzou (qRTPCR, Next Generation Sequencing, Fluidigm system). Vše probíhalo v režii vedoucích úspěšných evropských „single cell" laboratoří, kdy se mnozí z nich přímo na vývoji metod významně podíleli (M. Kubista, M. Pfaffl, A. Ståhlberg a další).

Pavel byl z kurzu nadšený, přičemž vyzdvihl individuální přístup a možnost diskuse s experty o perspektivě a limitacích jednotlivých metod pro konkrétní výzkumné projekty každého zúčastněného. Akce nabídla velmi komplexní přehled o nových trendech buněčné analýzy, které se v blízké budoucnosti nepochybně stanou rutinou každé moderní molekulárně-genetické laboratoře. Pavel přivezl na pracoviště ÚHKT know-how v oblasti single cell analýzy, které nejprve uplatníme na in vitro modelech v rámci řešení výzkumných projektů našeho oddělení.

Kurz v obrázcích naleznete ve Fotogalerii ZDE.


Den otevřených dveří pro pacienty s diagnózou CML

6. února 2016

Ve spolupráci se sdružením Diagnóza CML, z. s., jsme uspořádali pro pacienty s diagnózou chronické myeloidní leukémie Den otevřených dveří v molekulárně-genetických laboratořích, ve kterých provádíme diagnostické vyšetřování monitorování hladin BCR-ABL1 transkriptů v průběhu léčby inhibitory tyrozinkináz. Přečtěte si celou zprávu o této akci: Pacienti se v ÚHKT dotkli vědy.


Přehled dalších aktualit


 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete