Menu
ÚHKT

Pacienti se v ÚHKT dotkli vědy

Jak se nanášejí vzorky do gelu během metody vyšetření fúzního genu BCR-ABL1 metodou PCR? Nemocní s chronickou myeloidní leukémií si to vyzkoušeli během Dne otevřených dveří v laboratořích ÚHKT. Tým oddělení molekulární genetiky je zasvětil do tajů i dalších metod vyšetřování.

„Za dobu své léčby jsem si nikdy nepomyslela, že bych mohla vstoupit do laboratoře a vidět, co se děje s mým vzorkem.“ „Zatímco my po odběru krve odcházíme, tady to všechno naopak začíná.“ Takové byly autentické dojmy nemocných s chronickou myeloidní leukémií (CML), kteří v sobotu 6. února 2016 absolvovali „Den otevřených dveří“ v laboratořích ÚHKT.

Exkurzi pro pacienty, kteří se s chronickou myeloidní leukémií léčí v různých specializovaných centrech v Česku, uspořádalo oddělení molekulární genetiky ÚHKT ve spolupráci se sdružením Diagnóza CML, z. s. Účastníky do tajů výzkumné práce zasvětil tým odborníků pod vedením Kateřiny Machové Polákové, která je rovněž členkou poradní rady sdružení.

Vzorky pod dohledem

Zhruba dvacet pacientů rozdělených do dvou skupin navštívilo laboratoře oddělení molekulární genetiky, genomiky a HLA. „Součástí exkurze byly praktické ukázky základních technik molekulární genetiky, které využíváme pro diagnostické vyšetřování onkogenu BCR-ABL1 a  modelových materiálů, které používáme k výzkumu leukemických buněk,“ vysvětluje Kateřina Machová Poláková.

Účastníci se díky tomu dozvěděli, jak probíhá „izolace leukocytů z periferní krve a separace CD34+ buněk“ či „izolace RNA s ukázkou vyhodnocení mutací“ a jaký význam tyto metody mají. Sami si pak mohli vyzkoušet nanášení vzorků do gelu během metody vyšetření fúzního genu BCR-ABL1 metodou PCR a pozorovat produkty pod UV zářičem.

 

„Poté, co se spolek zapojil do mezinárodní edukační kampaně, Jaké mám PCR?‘, dostali pacienti – někteří i v doprovodu svých životních partnerů či dospělých dětí – jedinečnou příležitost k pochopení například metody PCR v laboratorním prostředí,“ říká předsedkyně spolku Diagnóza CML Jana Pelouchová. Uchopit skutečné laboratorní nástroje a vyzkoušet si skutečné laboratorní úkony podle ní „vyžadovalo velkou míru soustředění, ale i tolerance k ,motivačním‘ komentářům našich příbuzných a přihlížejících kolegů“.

Velká rodina

Možnost setkat se tváří v tvář se „svými pacienty“ bylo přínosné i pro pracovníky laboratoří. „Osudy pacientů sledujeme od začátku léčby mnoho let a jejich zvládání života s onemocněním s nimi prožíváme, byť pouze prostřednictvím jejich vzorků krve a výsledků,“ vysvětluje Kateřina Machová Poláková.

Nyní tomu bylo jinak – na živo. „S chutí jsme pacienty seznamovali s některými laboratorními metodami a bylo úžasné sledovat jejich zvídavost, také hravost a odvahu, se kterou se pustili do zkoušení laboratorních procedur. V nás všech zanechalo setkání pocit, že stojí za to naši krásnou práci, byť někdy náročnou a mnohdy vysilující, dělat s plným nasazením dál,“ dodává vedoucí oddělení molekulární genetiky ÚHKT.

Léčba CML je podložena pravidelným monitorováním odpovědi. „A pacienti velmi dobře vnímají, že laboratorní specialisté svou prací i svými postoji pacientskou komunitu podporují,“ podotýká Jana Pelouchová. Dojmy ze Dne otevřených dveří v ÚHKT shrnuje slovy pacientů i jejich rodinných příslušníků: „Naše velká rodina se rozrostla.“