Menu
Věda a výzkum

Oddělení imunomonitoringu a průtokové cytometrie

Oddělení imunomonitoringu a průtokové cytometrie představuje výzkumnou a technologickou platformu Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze.

Náš výzkum

Naše mise spočívá v prohlubování znalostí ohledně interakcí imunitního systému a maligních buněk u hematologických onemocnění s cílem podpořit vývoj nových personalizovaných imunoterapií, které by mohly zlepšit kvalitu života našich pacientů. Zabýváme se také studiem regenerace imunitního systému po transplantaci krvetvorných kmenových buněk (HSCT) s cílem charakterizovat vliv jednotlivých leukocytárních populací na tento proces. V neposlední řadě spolupracujeme s Oddělením genové imunoterapie a Oddělením moderní imunoterapie na vývoji a monitorování imunoterapeutických léčebných přístupů vyvinutých na ÚHKT.
K dosažení cílů naší mise používáme multiomické přístupy, které nám umožňují komplexní analýzu imunologických parametrů. Základem naší technologie je vysoce pokročilá průtoková cytometrie, kterou kombinujeme s proteomickými, metabolomickými a genomickými metodami.

Technologie

Jako technologická platforma podporujeme výzkumníky z naší instituce v implementaci cytometrických testů v jejich výzkumu. Naše podpora zahrnuje trénink uživatelů, který jim umožňuje využít dostupné vybavení na maximum. Nabízíme teoretický úvod do cytometrie následovaný individuálním tréninkem na cytometrech. Uživatele podporujeme také z hlediska analýzy dat, a to formou servisu nebo výuky nejrozšířenějších analytických programů (FlowJo, FCSExpress). Datová analýza jako servis zahrnuje vývoj gatovací strategie na míru, případně nesupervizované klastrování. Abychom zajistili rychlé zavádění cytometrických testů, nabízíme celou řadu panelů pro hluboké imunoprofilování lidí či myší, ale také návrh panelů na míru. Aktivně hledáme nové technologie, které se snažíme adaptovat pro potřeby našich uživatelů a tím podpořit jejich výzkum a nové objevy.

Spolupráce

Sdílení znalostí je v srdci našeho oddělení. Jako cytometričtí a imunologičtí nadšenci se snažíme zpřístupnit pokročilou průtokovou cytometrii širší vědecké komunitě. Jsme proto otevřeni spolupráci s ostatními akademickými institucemi, ale také soukromými firmami, kterým nabízíme přístup k našemu vybavení a technologiím.

Nabízíme

  • expertizu na poli průtokové cytometrie a imunologie
  • vývoj cytometrických testů zahrnující i návrh panelů na míru
  • cytometrické služby (měření vzorků na nejmodernějších přístrojích)
  • analýzu dat (supervizované i nesupervizované metody)
  • nastavení a charakterizaci cytometrů pro rozběhnutí vaší laboratoře

Pokud máte zájem s námi spolupracovat nebo se chce dozvědět více o našem výzkumu a dostupných technologiích,
tak nás neváhejte kontaktovat.

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete